Logo kobr.nl

Volle kerken tijdens Scholenzondag

Bodegraven - Zondag 27 januari stonden de diensten in de Dorpskerk, Bethelkerk, Ontmoetingskerk en bij Pinkstergemeente Morgenstond in het teken van 'De jongste eerst?!'. De opkomst was groot, het was soms zoeken naar een plekje. De Bijbelverhalen, over David, waren overduidelijk te zien in de werkstukken van de kinderen die in de kerken aanwezig waren. De kinderen leverden een bijdrage aan de dienst in de vorm van zang, toneel, collecteren, muziek maken en mee te bidden en te danken. In de Bethelkerk was na de dienst een bijeenkomst van de zondagsschool, waar liedjes werden gezongen. Na afloop kreeg iedereen limonade, koffie of thee. Voor de kinderen was er een opschrijfboekje als aandenken.

Meer berichten