Logo kobr.nl
Robin Kersbergen (VVD) overhandigt na het aannemen van de motie voor een inclusieve samenleving een regenboog-stropdas aan de burgemeester
Robin Kersbergen (VVD) overhandigt na het aannemen van de motie voor een inclusieve samenleving een regenboog-stropdas aan de burgemeester (Foto: )

Iedereen hoort er in onze gemeente bij

Bodegraven-Reeuwijk - Een steun in de rug voor LHBTI'ers in onze gemeente, met de boodschap dat ook zij erbij horen in onze open, inclusieve samenleving. D66, Burgerbelangen, PvdA, GroenLinks en VVD zagen tijdens de laatste raadsvergadering hun motie over een inclusieve samenleving door 20 van de 23 raadsleden worden aangenomen. De SGP stemde met een stemverklaring tegen de motie.

De strekking van de aangenomen motie is dat het college van burgemeester en wethouders zich extra gaat inzetten voor de bevordering van de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI'ers in onze dorpen. LHBTI staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en intersekseconditie, mensen met mannelijke en vrouwelijke kenmerken. Voorts moet het college samen met sportverenigingen, scholen en maatschappelijk organisaties kijken welke ondersteuning deze mensen nodig hebben voor dat geaccepteerde gevoel. Aansluiting van onze gemeente bij het project Regenbooggemeenten zou in dit verband moeten worden overwogen. Daarnaast wordt gedacht aan een meld- en steunpunt voor mensen die te maken hebben met discriminatie. En de Regenboogvlag dient jaarlijks op Coming Out Day te worden gehesen, zo somde Elly de Vries (D66) de punten van de motie op.

Anti-discriminatie

Els Oliwkiewicz-Borsboom (ChristenUnie), zelf vertrouwenspersoon op een school, wees de mederaadsleden erop dat er al veel mogelijkheden zijn om aan te kloppen in geval van benodigde ondersteuning, zoals voorzieningen op scholen, bepaalde organisaties en pastoraal medewerkers. Zij wilde de motie graag breder zien voor alle vormen van discriminatie. Met als kernpunt liefde voor alle mensen. "Als ik de motie lees als een warm welkom voor iedereen binnen een open, inclusieve samenleving, dan staan wij daar volledig achter." Ook het CDA ziet de motie als een steun in de rug voor de doelgroep, zo gaf fractievoorzitter Jan Vergeer aan. Maar hij had wel een dubbel gevoel erbij: "Zo'n motie zou eigenlijk niet nodig moeten zijn, want mensen binnen deze doelgroep horen er gewoon bij."

Heidelbergse Catechismus

De enige tegenstemmen kwamen van de driemansfractie van de SGP. Henk van der Smit volstond met een stemverklaring: "De SGP is sinds haar oprichting verbonden met de geloofsbelijdenis Heidelbergse Catechismus uit 1563. Daarin staat dat het verboden is naasten in gedachten, woorden en gebaren te onteren of te kwetsen. Dit is na honderden jaren voor ons nog steeds actueel. Zo gaan wij ook om met de medemens in de maatschappij."

Regenboog-stropdas

Het slotakkoord was voor Robin Kersbergen (VVD), die na het aannemen van de motie aan de burgemeester een toepasselijk regenboog-stropdas overhandigde.

Tekst en beeld: Paul Engels

Meer berichten