Logo kobr.nl
Foto: Letty Blanken

Ton Hendrickx aangesteld als bemiddelaar: Werken aan nieuw vertrouwen tussen buitensport en gemeente

Bodegraven-Reeuwijk - Afgelopen maandag was er een bijeenkomst van de buitensportverenigingen onder leiding van onafhankelijk voorzitter Ton Hendrickx. Zijn rol werd in de raadsvergadering steevast 'bemiddelaar' genoemd door de meeste raadsleden, omdat de eerdere discussie over de buitensportharmonisatie alle vertrouwen bij de sportverenigingen had weggeslagen en er sprake moet zijn van een nieuwe, frisse start van de discussie. Wethouder Dirk-Jan Knol heeft de afgelopen acht maanden met alle verenigingen en stichtingen gesproken, maar was met opzet niet aanwezig bij de gespreksbijeenkomst van maandagavond om vrij baan te geven aan die nieuwe start. Wel is en blijft hij verantwoordelijk voor proces en resultaat.

De raadsleden konden zich unaniem vinden in de de gespreksnotitie sport, die als grondlegger voor het sportbeleid is opgesteld. De meeste raadsleden kennen de lange en heftige voorgeschiedenis, een enkel raadslid niet, onder wie Matthijs Kortleven (ChristenUnie). Hij vroeg zich af of de kou nu uit de lucht is en of in saamhorigheid de schouders er onder kunnen worden gezet. De raadsleden zijn blij met de onafhankelijke voorzitter c.q. bemiddelaar die nog een lastige taak krijgt. Want zoals Frank Rijkaart (VVD) aangaf: "Ik heb een rondje langs de velden gemaakt en wat mij opviel is dat men zeker niet negatief staat tegenover een nieuwe aanpak, maar dat er toch de nodige scepsis heerst. Het is goed dat juist een bemiddelaar kan helpen om het vertrouwen te herstellen."

Iets terugdoen

Er werd stilgestaan bij het feit of de besluitvorming uit 2016 over de sportharmonisatie nu wel of niet nog als kader geldt en of er in het nieuwe proces extra geld naar dit onderwerp kan. Herhaald werd dat de oplossing vooral maatwerk moet worden en dat als het nodig is er hier en daar extra geld voor moet worden gevonden in de begroting. Wethouder dirk-Jan Knol gaf op een vraag van Reinoud Doeschot (GroenLinks) over de term wederkerigheid in de notitie aan dat hij kansen ziet dat sportverenigingen iets terugdoen voor de financiële bijdrage vanuit de gemeente. Te denken valt aan het openstellen van de sportterreinen voor activiteiten, het betrekken van de wijk in sociaal opzicht en een rol bij de participatiewet in de vorm van de inzet van vrijwilligers. Het zijn enkele ideeën, maar dat moet allemaal in het sportbeleid verder een rol krijgen, evenals het initiatief Sport & Bewegen om inwoners gezond te houden/krijgen. "Voor het overige zijn er voor de uitwerking van het buitensportbeleid alleen kaders, zeker geen richtlijnen vanuit het college," benadrukte Knol. ''Laat eerst de verenigingen tot een goed gesprek komen. We hopen wel dat we er nu samen uitkomen én dat wij in 2021 naar één vorm van organisatie van de buitensport kunnen komen."

Binnensport

Op de vraag van Elly de Vries (D66) of de binnensport in het nieuwe sportbeleid wordt meegenomen, kon wethouder Knol bevestigen dat ook voor de binnensport een update komt. Hij wees in dit verband op de opkomst van nieuwe binnen- en buitensporten als freerunning. Hij vertelde de raadsleden tevens dat voor Reflex Reeuwijk inmiddels opdracht is verleend voor een volumestudie in samenhang met een programma van eisen. "Ook voor de binnensport ligt er een opgave die de aandacht van het college krijgt."

Tekst: Paul Engels

Beeld: Letty Blanken

Meer berichten