Logo kobr.nl
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Murielle van Diepen beoogd dominee voor De Ark

Reeuwijk - Op 10 februari wordt Murielle van Diepen in een kerkdienst in De Ark bevestigd als kerkelijk medewerker van de protestantse gemeente De Ark. Dat is de uitkomst van het beroepingswerk, dat begon toen de vorige predikant, dominee David van Veen, naar Gouda vertrok. Achtereenvolgens spraken de beroepingscommissie, de kerkenraad en de gemeentevergadering zich uit voor Murielle. Maar omdat zij nog bezig is met haar studie tot gemeentepredikant, is ze nog niet beroepbaar. Vandaar de afspraak dat zij nu eerst als kerkelijk medewerker aan de slag gaat. Als zij haar studie heeft afgerond, naar verwachting voorjaar 2020, wordt alsnog een beroep op haar uitgebracht.

Murielle werd geboren in 1971, is getrouwd en heeft een dochter en een zoon. Zij heeft in Groningen internationale betrekkingen gestudeerd en daarvoor theologie op een bijbelschool in Frankrijk. Na haar studie heeft zij 14 jaar bij het ministerie van Defensie gewerkt: de eerste 7 jaar op het ministerie en de laatste 7 jaar bij de Koninklijke Marechaussee. Op de vraag wat haar heeft doen besluiten haar baan bij Defensie op te geven en theologie te gaan studeren, antwoordt zij: "Er kwamen een aantal dingen bij elkaar: ik was begin veertig, mijn moeder overleed plotseling en ik zat op mijn werk niet lekker in mijn vel. Het was echt zo'n kantelpunt in mijn leven, zo'n moment dat je je realiseert dat dit het moment is voor verandering. Die twee lijnen, enerzijds de belangstelling voor internationale politiek en bestuur en anderzijds voor de theologie en de daaraan gekoppelde vraag welke zin en betekenis je leven heeft en hoe je dat kunt plaatsen in een groter geheel, hebben in mijn leven altijd een duidelijke rol gespeeld. Het besluit om theologie te gaan studeren vloeide daar eigenlijk als vanzelfsprekend uit voort. Wat mij betreft was dit echt wel een stoere beslissing, het betekende vooral ook veel loslaten.

Het goede leven

Een andere kwestie die vanuit de theologie een belangrijke rol speelt in het leven van Murielle is de vraag hoe je het goede leven kunt leven. "In het goede leven zie ik twee kanten die ik ook bij God herken: liefhebben en recht doen. Liefde, recht en oprechtheid moeten met elkaar in evenwicht zijn. Het gaat om recht doen en onrecht bestrijden, om oprechtheid naar jezelf, de ander en naar God, om integer zijn. Dat uit zich in de keuzes die je maakt en in hoe je omgaat met de mensen om je heen, in het altijd op zoek zijn naar zuiverheid en eerlijkheid. Uiteindelijk is dat wat zal leiden naar wat genoemd wordt Gods Koninkrijk en de broederschap van mensen."

Crisispastoraat

Aanvankelijk is Murielle geen theologie gaan studeren om dominee te worden, maar vanuit de interesse in theologie en omdat ze van studeren houdt. Al na een jaar koos ze bewust voor de master Gemeentepredikant. "Ik wilde ontdekken of het predikantschap ook voor mij was weggelegd." Ze ging voor in diensten en leerde preken. Naarmate ze daarin beter thuis raakte, werd ze steeds enthousiaster voor de verschillende facetten van het brede palet van het predikantschap: geloofsgesprekken voeren, vooral met jeugd, het samenzijn met elkaar, zoeken naar wat Bijbelse verhalen kunnen betekenen in het dagelijkse leven en niet in de laatste plaats het crisispastoraat, waarmee zij De Ark in februari 2018 binnengekomen is. "Het is mooi om van betekenis te kunnen zijn voor kwetsbare mensen, om naast hen te staan en een luisterend oor te kunnen bieden en samen te ontdekken wat het geloof in een crisissituatie kan betekenen."

Warm bad

Via het crisispastoraat heeft zij de gemeente leren kennen en van het begin af aan voelde het goed. "Ik voel me hier zo welkom, vanaf het eerste moment voelt het als een warm bad. Naast het crisispastoraat heb ik regelmatig diensten en enkele uitvaarten mogen leiden en ik voel me hier op mijn plaats. Dit is een stevige gemeente waar men elkaar de ruimte geeft, ook de ruimte om op verschillende manieren te kunnen geloven en dat is iets wat me hier bijzonder aanspreekt."

Trouwen met de handschoen

De overeenkomst van Murielle met De Ark is net zoiets als trouwen met de handschoen: een verbintenis op afstand, in dit geval in tijd, vanuit het vertrouwen dat dit op termijn tot een langdurige relatie zal leiden.

Tekst: Loes Kamer en Bert Kwast

Beeld: Loes Kamer

Meer berichten