Logo kobr.nl

Vrienden van De Reehorst zorgen voor die fijne extra's voor bewoners

Reeuwijk - Op 3 februari 2014 werd de Stichting 'Vrienden van de Reehorst' opgericht. Het doel van deze onafhankelijke stichting is om met geld van donateurs, sponsoren en legaten het verblijf en het werken in de Reehorst, zowel voor bewoners, medewerkers als vrijwilligers, iets aangenamer te maken. Dit gebeurt door faciliteiten aan te bieden die niet binnen het budget van zorgverlener Zorgpartners Midden Holland liggen.

Door het verloop onder de bewoners en het feit dat velen gedurende anderhalf jaar van de recente nieuw- en verbouw van verpleeghuis Reehaven elders hebben gewoond, is het oorspronkelijke aantal van circa 60 donateurs aanzienlijk geslonken en is er behoorlijk ingeteerd op het oorspronkelijke startkapitaal. Om voldoende inhoud te kunnen geven aan de doelstellingen van de stichting, is het bestuur daarom naarstig op zoek naar nieuwe donateurs, sponsoren of gulle gevers.

Ondersteuning

Hoewel het lijkt dat de Vrienden zich vooral richten op het welzijn van de cliënten van het verzorgings- en verpleeggedeelte De Reehaven vertelt bestuurssecretaris Bep Stoppelenburg dat de doelstelling aanzienlijk breder is. "Wij zetten ons ook in voor de bewoners die wonen in de aanleunwoningen in de complexen Vrijhoef, Ravenhorst en Schouw. Het geld dat binnenkomt, is nadrukkelijk niet bedoeld ter dekking van kosten die Zorgpartners moet maken, maar wordt uitsluitend ingezet voor ondersteuning van activiteiten voor cliënten, medewerkers en vrijwilligers." Voorzitter Peter Tarnóczy voegt daaraan toe dat het niet alleen over grote zaken hoeft te gaan. "Het gaat vooral om dingen die het leven in De Reehorst wat aangenamer maken. Soms gaat dat inderdaad om wat grotere zaken, zoals onze bijdrage aan de aanschaf van de zogheten tovertafel, de adoptie van een wensboom en het beeld dat wij gegeven hebben bij de eerste steenlegging van de nieuwbouw. Maar meestal gaat het om kleine dingen waar ook geld voor moet komen. Denk daarbij aan het voer voor de geitjes in de tuin, de plantjes voor de mini-tuintjes op pootjes voor de Dagbesteding of, zoals recent nog, een traktatie voor alle bewoners en medewerkers die terugkeerden vanuit hun tijdelijke woon- en werkplek. In enkele gevallen hebben wij ook een welverdiende bijdrage geleverd aan feestelijke bijeenkomsten van medewerkers en vrijwilligers."

Iets extra's bij officiële opening

Bep en Peter, die samen met Hans Lammers, Dikkie Trouwborst en adviseur Ria Reedijk het bestuur vormen, zouden graag bij de officiële opening van de nieuwbouw van De Reehorst wat extra's willen doen. Het huidige aantal donateurs laat dat helaas niet toe. De bestuursleden zijn echter van mening dat heel veel Reeuwijkers het zorgcomplex een warm hart toedragen en zouden dat graag vertaald willen zien in een aantal nieuwe donateurs. U wordt al donateur voor een bedrag van minimaal € 10,00 per jaar. U kunt zich als donateur aanmelden via e-mail vriendenvandereehorst@gmail.com en via dat e-mailadres kan ook aanvullende informatie worden verkregen. Bellen kan naar 06-23554570 kan ook. Bij de receptie van De Reehorst kunt u om een aanmeldformulier vragen.

Eenmalige giften zijn uiteraard ook welkom en omdat de stichting een ANBI-status heeft, zijn die onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

Meer berichten