Logo kobr.nl
Foto:

Kaas moet toeristen naar onze regio lokken

Bodegraven-Reeuwijk - De raads/commissieleden werden recent bijgepraat over de stand van zaken op het gebied van recreatie en toerisme. Eerst gaf Champ Bouwman, marketier bij NBTC Holland, inzage over de vorderingen die gemaakt zijn binnen het samenwerkingsverband Cheese Valley. Vervolgens zette gemeentelijk beleidsambtenaar Jeroen Kon uiteen welke stappen worden gezet om te komen tot een gemeentelijke visie Recreatie & Toerisme.

De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Woerden en Krimpenerwaard hebben in 2017 een samenwerkingsconvenant gesloten voor in elk geval drie jaar om het product Goudse Kaas goed op de kaart te zetten en de kansen die het product biedt op het gebied van recreatie en toerisme beter te benutten. De gemeenten worden daarbij ondersteund door de provincie Zuid-Holland en NBTC Holland Marketing namens het Ministerie van EZ. De Goudse Kaas uit de zogenoemde Cheese Valley maakt deel uit van de Dutch Food&Cuisine storyline, waarin ook producten als de Zeeuwse schaal- en schelpdieren en de Limburgse asperges zitten. In de afgelopen twee jaar is, ter promotie van de kaasregio, een tweetal persreizen georganiseerd voor 10 à 15 culinaire journalisten uit heel Europa; een derde persreis voor dit jaar wordt voorbereid. De journalisten kregen overigens niet alleen het thema 'Goudse (boeren)kaas van koe tot winkel' te zien, maar konden ook deelnemen aan uitstapjes naar andere bedrijven, zoals de Bodegraafse bierbrouwerij.

Voor de komende jaren wordt gewerkt aan een nieuw marketingplan dat gericht is op het lokken van toeristen en consumenten naar onze regio, maar ook op het verbeteren van het imago van de Goudse kaas in binnen- en buitenland. De deelnemende gemeente willen zich inzetten om de promotie naar een hoger plan te tillen, maar de kaashandel wordt wel opgeroepen om een steentje bij te dragen aan de publiek-private samenwerking die daarvoor noodzakelijk is.

Unieke eigenschappen

Jeroen Kon praatte de aanwezigen bij over de eerste stap die is gezet voor een gemeentelijke toekomstvisie op het gebied van recreatie & toerisme. Het is de bedoeling dat nog dit jaar verschillende bijeenkomsten worden georganiseerd om de kansen op dat gebied in beeld te brengen. Daarbij wordt gewerkt vanuit een drietal pijlers die in onze gemeente sterk aanwezig zijn, te weten: ambachtelijke activiteiten, water, cultuur en natuur. Per pijler kunnen speerpunten geformuleerd worden hoe deze speerpunten zich in de toekomst kunnen ontwikkelen. Volgens deze eerste aanzet is de groei van recreatie & toerisme goed voor de eigen identiteit en leefbaarheid en draagt het bij aan een gezond economisch klimaat en dito werkgelegenheid.

Bij dat alles dient de verduurzaming van de samenleving als uitgangspunt te worden genomen. Enkele raadsleden vroegen zich af of al deze uitgangspunten wel met elkaar te combineren zouden zijn, onder andere door de toename van de druk op het plassengebied. Ook bij een globaal financieel overzicht werden wat vraagtekens geplaatst. Bovendien werd opgeroepen niet alle kaarten op 'kaas' te zetten, maar ook andere sectoren, zoals de bierbrouwerijen en de Limes, erbij te betrekken. Ideeën werden volop geopperd tijdens de vergadering, maar die zullen beleidsmatig het komend jaar uitgewerkt gaan worden samen met maatschappelijke partijen en dorps- en wijkteams. Volgens het gepresenteerde tijdspad is het de bedoeling dat de Visie Recreatie & Toerisme in november van dit jaar in de raad wordt gepresenteerd.

Tekst: Bert Verver

Beeld: archieffoto Cheese Valley

Meer berichten