Logo kobr.nl
Sjoerd van Tiel is de sportformateur voor Bodegraven-Reeuwijk
Sjoerd van Tiel is de sportformateur voor Bodegraven-Reeuwijk (Foto: )

Sjoerd van Tiel aangesteld als sportformateur

Bodegraven-Reeuwijk - Gemeenten worden via het Nationale Sportakkoord aangespoord om lokale sportakkoorden op te stellen. Er zijn door het rijk financiële middelen beschikbaar gesteld voor een lokale sportformateur en voor de uitvoering van het sportakkoord. Binnen onze gemeente is nu ook een lokaal sportakkoord opgesteld en is een intentieverklaring Lokale Sportakkoorden ondertekend door de gemeente en drie sport & bewegen-partijen: sportschool Goederaad, turnvereniging Reflex en voetbalvereniging Rohda '76. De gemeente organiseerde eerder de bijeenkomst 'Kom in beweging' over sport, bewegen en welzijn. Die bijeenkomst vormde het startsein voor de totstandkoming van een visie en uitvoeringsagenda sport & bewegen voor onze gemeente. Veel van de aanwezige sportaanbieders en sociaal domeinpartners hebben aangegeven mee te willen doen aan het opstellen van deze visie en uitvoeringsagenda, die de komende maanden vorm krijgt. Daarvoor is ook Sjoerd van Tiel van Team Sportservice ingeschakeld. Hij is een ervaren procesbegeleider op het gebied van sportstimulering en sportbeleid. Hij gaat tevens optreden als de lokale sportformateur.

Meer berichten