Logo kobr.nl
vlnr. Jan de Jong, Steven de Raat en Niels Maree
vlnr. Jan de Jong, Steven de Raat en Niels Maree (Foto: Bert Verver)

Leden De Sluipers akkoord met herindeling tennisbanen

Reeuwijk - Het belooft een drukke zomer te worden voor de Reeuwijkse Tennis en Squashvereniging De Sluipers. Onlangs gingen de leden akkoord met een herindeling van het verenigingscomplex, een herindeling die tevens gepaard zal gaan met een duurzaamheidsslag en de uitbreiding van de verenigingsactiviteiten met een tweetal padelbanen, een nieuwe loot aan de stam van de actieve vereniging. Voorzitter Jan de Jong, commissaris (park)beheer Niels Maree en horecapachter Steven de Raat zijn enthousiast over de plannen en lichten ze graag toe in het mooie clubhuis van de vereniging aan de Buitenomweg.

Het was in 1962 toen enkele tennisliefhebbers de grondleggers werden van De Sluipers. Sinds die tijd is de vereniging niet meer weg te denken uit de Reeuwijkse gemeenschap. Al in 1985 werd het complex aan de Buitenomweg volledig eigendom van de vereniging, die in de topjaren meer dan 800 leden telde. Dat aantal is geleidelijk aan wat gezakt, maar inmiddels maakt de vereniging weer een gestage groei door en met ruim 700 leden is De Sluipers de grootste tennis- en squashvereniging van de regio. Niels Maree ziet het actieve bestuursbeleid als één van de oorzaken van de groei: "Wij proberen de leden steeds beter te bedienen op het gebied van sport en gezelligheid. Wij noemen onze vereniging daarom semi-competitief. Enerzijds is er veel aandacht voor het wedstrijdelement, maar wij willen het recreatieve element zeker niet uit het oog verliezen. Ons hoogste team speelt hoofdklasse, maar ook de lagere teams nemen bij ons een belangrijke plaats in. Zo spelen er op vrijdagavond 12 teams en op zaterdag 11. Als je gemiddeld rekent op 5 spelers per team dan zie je dat er veel leden actief in wedstrijdverband sporten."

Jan de Jong, inmiddels al weer, verdeeld over twee perioden, 12 jaar voorzitter van de club, is vooral blij dat de laatste jaren de jeugd de weg naar de banen goed heeft gevonden. Het aantal jeugdteams is inmiddels verdubbeld en ook de trainingen zijn geïntensiveerd. Jan de Jong: "Sinds jaar en dag maken wij gebruik van een commercieel bedrijf voor het verzorgen van de trainingen. Daar wordt druk gebruik van gemaakt, ook door de jeugd. Voor hen hebben wij op vrijdag een training samen met Botesa en Ad Astra. In het weekend speelt de jongste jeugd mee in een speciale World Tour competitie van de KNLTB en de oudere jeugd speelt haar eigen reguliere voor- en najaarscompetitie."

Tennishal

Het bestuur ziet het als een groot voordeel dat bij slecht weer gebruik gemaakt kan worden van de tennishal. Formeel wordt die hal gehuurd, omdat hij in een aparte stichting is ondergebracht en anders dan de gewone banen is de hal ook te huur door particulieren die geen lid van de vereniging zijn. Steven de Raat signaleert dat er een grote belangstelling is voor het squashen. Het clubhuis biedt plaats aan drie banen. "Daar is de laatste jaren, onder bezielende leiding van ons bestuurslid Jan Duits, veel aandacht aan besteed. Wij zijn met bijna 50% gegroeid en hebben nu 160 squashleden waarvan er 20 ook nog tennis spelen. Momenteel zien wij ook een groeiende belangstelling voor de padelsport, een soort mix van tennis en squash met kleine rackets en met glazen wanden rond de baan, die ook in het spel worden betrokken. In Spanje is die sport na voetbal de grootste sport van het land en daar willen wij graag in meegaan."

Compact blok

De groei van het aantal leden, de wens voor de verbreding van het sportieve aanbod en de toch wat ongelukkige ligging van een tweetal kunstgrasbanen aan de buitenrand van het complex hebben het bestuur aan het denken gezet over de toekomstbestendigheid van de vereniging. Een gunstige bijkomstigheid daarbij was dat er door de aanleg van een kunstgrasveld bij buurman CVC daar een kleine oefenveldje 'over' was en een andere bestemming kon krijgen. In goed overleg met CVC, de gemeente en de Stichting Sportpark Groene Zoom bleek het mogelijk dit veldje van de gemeente te verwerven voor de aanleg van een tweetal nieuwe all-weather gravelbanen en één traditionele gravelbaan. CVC krijgt daarvoor een vergoeding, maar daartegenover staat dat De Sluipers de buitenste banen heeft kunnen verkopen als bouwgrond voor woningen. Het bestemmingsplan is daarvoor inmiddels al aangepast. De bestuursleden zijn erg blij met deze, toch ingrijpende wijziging. Niels Maree: "Door de verschuiving ontstaat een mooi compact blok. De relatie tussen de banen wordt beter en vanuit het clubhuis is het, in tegenstelling tot in de huidige situatie, mogelijk alles te overzien."

"Als eerste in de regio kunnen we over enige tijd ook de padelsport gaan beoefenen. Daarvoor offeren wij de gravelbaan naast het clubhuis op. Op die baan komen twee padelbanen met de daarbij behorende glaswanden zodat de sport vanaf ons terras te volgen is. In het totaal zijn er straks buiten zeven gravelbanen (waarvan twee all-weatherbanen) en twee padelbanen voor onze leden beschikbaar."

Toekomstbestendig

Het is de bedoeling dat de nieuwe banen in de relatief stille zomervakantietijd gerealiseerd worden. Gemeenschapsgeld wordt er niet ingestoken, want sinds de privatisering bedruipt de vereniging zichzelf. Voor de nieuwe aanleg wordt er wel een lening afgesloten, maar de rest wordt uit eigen middelen gefinancierd, ook het opknappen van de rest van het park en het duurzamer maken daarvan, onder andere door het aanbrengen van led-verlichting op alle banen. Voorzitter Jan de Jong beaamt dat het een grote stappen zijn, maar is verheugd dat de leden bijna unaniem hun akkoord hebben gegeven. En dat ook steun wordt ontvangen van de sponsoren onder wie enkele nieuwe, die toegetreden zijn omdat de vereniging nieuwe activiteiten gaat ontplooien.

Tekst en beeld: Bert Verver

Meer berichten