Logo kobr.nl
Foto:
Politici aan het woord

Elfhoeven

In de raadsvergadering van 29 mei stonden de kaders/uitgangspunten voor de ontwikkelingsplannen aan plas Elfhoeven op de agenda, vaak ook Loetje genoemd. Dat laatste is niet aan de orde: het gaat niet om het mogelijk maken van een Loetje in Bodegraven-Reeuwijk, het gaat om het mogelijk maken van een horecagelegenheid. Dat zou een Loetje kunnen zijn, maar kan ook iets anders worden.

In de voorbereiding op dit agendapunt heeft de fractie van de VVD meerdere gesprekken met belanghebbenden gevoerd, op basis van hoor en wederhoor, om tot een verantwoord besluit te kunnen komen. Uit die gesprekken kwam naar voren dat er veel zorgen zijn ten aanzien van de verkeers- en parkeersituatie. Onze fractie deelt die zorgen. De belanghebbenden (bewoners, bedrijven en verenigingen) worden betrokken bij de inrichting van de weg. Veiligheid staat daarbij voorop. Zo hebben wij bijvoorbeeld tegen de botenlift gestemd, omdat wij het af- en aanrijden van auto's met trailers als onveilig inschatten. Het 'auto te gast' principe is een ander aspect dat ons aanspreekt.

Als laatste is er sprake van voldoende parkeergelegenheid passend bij een locatie met 160 zitplaatsen. Deze maximering van het aantal zitplaatsen wordt verankerd in de vergunning, het bestemmingsplan en de overeenkomsten met de betrokken ondernemers. Kortom: dit proces is zorgvuldig doorlopen en er is zo veel als mogelijk rekening gehouden met de zorgen en wensen van onze inwoners.

Column AD

Volgens een columnist in het AD had het allemaal heel anders gemoeten: "De raadsleden, zowel de voor en tegenstanders, zijn quasi intelligente lieden die aan het raadspluche gekleefd zitten. Het barst ter plaatse van de parkeerplekken en er is ruimte genoeg. Loetje wordt 'ons' door die onbenullen in de raad door de neus geboord." Jammer dat de betrokken columnist zich er zo makkelijk vanaf maakt zonder zich in het dossier te hebben verdiept. En daarom gek eigenlijk dat hij de raadsleden zo kwalificeert.

Willem Zuyderduyn
fractievoorzitter VVD Bodegraven-Reeuwijk

Meer berichten