Logo kobr.nl
Foto:

AED en instructie in Dorpshuis de Kaag & Huis van Alles Reeuwijk Dorp

Reeuwijk Dorp - Vrijwilligers van de programmaraad van het Huis van Alles hebben een fondsaanvraag gedaan om tot de aanschaf van een AED te komen. Een gebouw dat zo intensief gebruikt wordt maar niet voorzien is van een AED is niet meer van deze tijd. Zeker gezien de gemiddelde leeftijd van bezoekers zijn de openbaar toegankelijke AED's geen optie.

Na een succesvolle fondsaanvraag is de AED aangeschaft en zijn vaste gebruikers van dorpshuis De Kaag en het Huis van Alles getraind in het gebruik van de AED. De AED vindt u boven de brandslanghaspel in de zaal van Dorpshuis De Kaag. SAM heeft ondersteund bij de fondsaanvraag en is penvoerder voor het Huis van Alles. Heeft u ook een idee of initiatief voor uw locatie, straat, wijk of dorp? Neemt u contact op met de sociaal makelaar, zij helpen u graag verder!

Meer berichten