Logo kobr.nl

Siloah wil graag uitbreiden

Bodegraven - Siloah Stichting Gehandicaptenzorg van de Gereformeerde Gemeenten is gevestigd aan de Broekveldselaan 20 in Bodegraven. In verband met de toenemende vraag wil Siloah het aantal zorgplaatsen met 13 stuks uitbreiden. Tevens wil de organisatie de 15 kamers en dagopvang van De Rank, gevestigd aan de Prins Bernhardstraat, verplaatsen en ook aan de Broekveldselaan onderbrengen in een vervangend nieuwbouwpand. Hierdoor kunnen de aanwezige 12 bestaande zorgplaatsen worden uitgebreid met 28 stuks naar 40 zorgplaatsen in totaal.

Siloah biedt huisvesting en dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking. De kosten voor deze vorm van zorg worden gefinancierd vanuit de Wet Langdurige Zorg. In verband met de toenemende vraag, wordt ingezet op uitbreiding van het zorgaanbod door vervangende nieuwbouw in de vorm van een groter pand op de locatie De Akker. Om dit plan te kunnen realiseren heeft Siloah een verzoek ingediend tot aankoop van vier percelen gemeentegrond. Deze grond is nodig voor onder ander de aanleg van parkeerplaatsen en het eventueel verplaatsen van de dierenweide.

Compact bouwvolume

Het bouwplan voor de gewenste uitbreiding voorziet in een 40 zorgplaatsen. Dit betreft een forse toename van het aantal zorgplaatsen en heeft gevolgen voor het volume van het te realiseren nieuwe gebouw. De ligging aan het brede profiel van de Broekveldselaan tegenover het bedrijventerrein biedt mogelijkheden voor een hoger volume. Het ontwerp gaat uit van maximaal vier lagen. Het maaiveld behoudt zo een open en groen karakter.

Parkeerplaatsen en dierenweide

Voor het realiseren van deze uitbreiding moeten extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Dit is niet geheel mogelijk op eigen terrein. De aanleg van de parkeerplaatsen en de overige aanpassingen van de infrastructuur zal plaatsvinden op kosten van Siloah. Daarnaast zal wellicht de huidige dierenweide voor het realiseren van de plannen moeten worden verplaatst. Ook hiervoor is een perceel gemeentegrond nodig.

Instemming college

Het college heeft ingestemd met de verkoop van gemeentegrond ten behoeve van de uitbreiding van Siloah. Deze verkoop zal uitsluitend doorgang vinden indien de uitbreidingsplannen kunnen worden gerealiseerd. Er vinden gesprekken plaats over een zorgvuldige inpassing van de uitbreiding. Zowel het realiseren van de uitbreidingsplannen, het aanleggen van de parkeerplaatsen en het verplaatsen van de dierenweide passen niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Medewerking aan het bouwplan is mogelijk volgens de 'kruimel'-afwijking of een nieuw bestemmingsplan. Het aanleggen van de parkeerplaatsen en het verplaatsen van de dierenweide worden hierin meegenomen. Over de uitbreiding van de huidige ruimte en de nieuwbouw van het zorgcomplex zal door Siloah een informatiebijeenkomst voor de achterliggende woningen, bedrijven en naastgelegen tennisvereniging Botesa worden georganiseerd. Het wijkteam zal daarbij ook worden uitgenodigd.

Meer berichten