Logo kobr.nl
Foto:
Verhalen uit het archief

Verhalen uit het archief: Voormalige apothekerspand al eeuwenoud

Het voormalige apothekerspand in Bodegraven is na een intensieve renovatie weer in oude glorie verrezen. Op de plaats van het huidige pand stond in de 19e eeuw een woonhuis met café. Later werd het pand in gebruik genomen als apotheek. Op de foto is dat pand te zien voor de grote brand in 1870.

Door Cock Karssen 

Op 31 mei 1870 verwoeste een enorme brand een groot deel van Bodegraven. De brand die begon aan de Overtocht, verspreidde zich via de Kerkstraat en de Brugstaat ook naar het pand waar de apotheek gevestigd was. Doordat het rieten dak vlam vatte, werd het pand totaal verwoest. Dat gold ook voor de rest van de Brugstraat, een deel van de Kerkstraat, de Noordstraat en een gedeelte van de Wilhelminastraat.

Een goede sigaar

In hetzelfde jaar werd het huidige pand als nieuwe apotheek gebouwd. Op de foto is de apotheker te zien, hij is waarschijnlijk één van de heren met hoge hoed, terwijl men aanneemt dat de andere heer zijn assistent is. In de jaren voor 1870 was Erts Allart de apotheker, hij was in de hele omgeving bekend. De heren K. en L.C.G. Douwes Dekker waren voor de brand uitbrak al de nieuwe apothekers. In het verslag van de brand dat door opperbrandmeester D. Turkenburg werd geschreven, wordt Douwes Dekker genoemd als eigenaar van de verbrande apotheek. Kornelis had als nevenfunctie 'brandverzekeraar', ook is bekend dat men in die tijd voor een goede sigaar ook in de apotheek terecht kon.

Baanbrekend werk

Vader Kornelis was in 1885 betrokken bij de oprichting van de Nutskleuterschool en ook de eerste voorzitter van het bestuur. Ook heeft hij baanbrekend werk verricht op het gebied van de volksgezondheid. Hij was bovendien commissaris van de Nutsspaarbank, een functie die hij bijna 45 jaar vervulde. Deze bank had een ijzeren kist met waardevolle papieren die onder de vloer van de secretarie van het gemeentehuis stond. Het is bekend dat K. Douwes Dekker daar menigmaal op zijn buik bij het luik gelegen heeft om met een grote sleutel de kist te openen en te sluiten.

Kornelis was ook betrokken bij de oprichting van Sociëteit Concordia. Hij en zijn zoon brachten de apotheek tot bloei tot in de twintiger jaren van de vorige eeuw. Zij kweekten hun eigen kruiden in een grote tuin, die zich in de Wilhelminastraat achter het pand uitstrekte tot aan het pand van het huidige Chinese restaurant. Apothekers verwerkten de grondstoffen uit eigen kruidentuin tot zalfjes en geneesmiddelen. Zo kweekte men kruiden voor onder andere slaapproblemen, blaaskwalen en hoestperikelen. Smeerwortel werd bijvoorbeeld gebruikt om zalf te maken die wonden kon helen.

Nieuwe locatie

In het pandje achter de apotheek, dat nu ook gerenoveerd wordt, was van oudsher het apothekerslaboratorium gevestigd. Nadat Kornelis en zijn zoon Douwes Dekker zich hadden teruggetrokken, wisselden diverse apothekers elkaar af tot er in 1941 weer enige tijd rust kwam, door de komst van G.J. Ufkes als zelfstandig apotheker. Een belangrijke assistente voor Ufkes was apothekersassistente mejuffrouw W.C.J. de Graaf (Mien). Zij heeft vele jaren in de apotheek gewerkt, ook nog onder zijn opvolger. Mejuffrouw de Graaf was actief in de Evangelisch-Lutherse gemeente in Bodegraven. Zij werd in 1954 benoemd als de vrouwelijke diaken bij deze kerk en bleef dit tot 1976. Ufkes werd opgevolgd door S.A. Nieuwenhuis en J.H.A. van Raamsdonk.

Later werd de apotheek opgenomen in een grote organisatie zoals LLOYDS en BENU. Er kwam een apotheek bij voor de wijken ten zuiden van de spoorlijn. En tijdens de laatste ontwikkelingen verhuisden beide apotheken samen met andere zorgverleners naar nieuwe locaties in het Zorgstation en in het Medisch Centrum.

Gelukkig is het statige pand aan de Brugstraat in oude glorie hersteld en zal ook het apothekerslaboratorium nieuwe glans krijgen.

Meer berichten