Logo kobr.nl
Foto:
Ontwikkeling centrum Bodegraven

Plannen van burgerinitiatiefgroep 'Hart in Bodegraven' komen tot uitvoering Meer groen in centrum, roep om extra parkeerruimte

Bodegraven - Behalve het feit dat de burgerinitiatiefgroep Hart in Bodegraven recent het éénjarig bestaan vierde, was er nog meer goed nieuws voor de vrijwilligers die plannen hebben gemaakt om het centrumgebied van Bodegraven te verfraaien met meer groen, sfeer en beeldkwaliteit, voor een deel refererend aan de historische situatie. De gemeenteraad toonde zich bij een presentatie enthousiast over de plannen. Bovendien is een groot deel van de plannen opgenomen in de prioriteitenlijst van het college voor de centrumaanpak.

Woordvoerder Han Koevoets gaf afgelopen woensdag een presentatie aan de raadsleden over de plannen, die al in mei van dit jaar aan de bewoners, bedrijven en andere betrokkenen waren geschetst. Het betreft de aanpak van de openbare ruimte in de driehoek centrumbrug-Raadhuisplein-Oude Markt/Kerkplein. Han Koevoets: "Het is een totaalplan dat wij samen met een landschapsarchitect van Arcadis hebben laten maken, op basis van ideeën die leefden in ons dorp. Het zijn nu impressies, de uitwerking moet nog volgen. Maar we vragen de raad op basis van die impressies om ja te zeggen tegen dit totaalplan."

Koevoets tekent er bij aan dat het een omvangrijk plan is waar de nodige investeringen mee zijn gemoeid. Daarom stelt hij de raadsleden voor om het totaalplan in twee fasen uit te voeren, waarbij in 2022 Bodegraven een uitdagend, sfeervol en mooi hart zou moeten hebben. Begonnen zou moeten worden de aanpak van de stegen in het centrum en de aanpak van de Marktstraat tot de brug, met het pleintje bij de Lutherkerk. Meer groen, een smallere Marktstraat en mooi hangverlichting met beplanting in de stegen. Daar zou ook een mooie, toegankelijke 'loper' in de bestrating moeten komen, als verbindend element om zo de stegen visueel beter bij het centrum te betrekken.

Te stenig karakter

In een tweede fase zou dan de herinrichting van het Marktplein kunnen worden opgepakt. Met ook hier veel meer groen, zoals dat in vroeger tijden aanwezig was, en meer openheid om zichtlijnen te herstellen. De vergroening voor het Raadhuisplein, bij het muziekpaviljoen, kan in die tweede fase worden meegenomen. Koevoets: "Het is nu vooral steen in het centrum. Met de inbreng van groen krijg je een heel ander beeld."

De initiatiefgroep wordt op z'n weken bediend: het college heeft de eerste fase van dit plan opgenomen in de prioriteitenaanpak. Het zou volgend jaar al, liefst voor het terrassenseizoen, gerealiseerd kunnen zijn, zo vertelden de ambtenaren Andy Jansen en Wietse Bruinsma in een presentatie over het uitvoeringsplan van de Centrumvisie. Voor het Marktplein denken zij aan een herstructurering van het parkeren om orde en een vriendelijker beeld te scheppen voor bezoekers die Bodegraven binnenkomen. Zij gaven een toelichting op de projecten die voor 1,8 miljoen euro de komende tijd binnen de begroting kunnen worden aangepakt. Het is aan de commissie Ruimte en gemeenteraad of zij de prioriteiten van het college volgen. Eén van de vragen van de raadsleden is bijvoorbeeld of het uitstel van het verkeerscirculatieplan niet gevaarlijk is, in die zin dat nu maatregelen worden genomen die later mogelijk dan weer moeten worden aangepast als de verkeerscirculatie wijzigt.

Parkeerpleisters plakken

Het vraagstuk parkeren krijgt bij de prioriteiten ook een plek, zij het dat vooral wordt gezocht naar het herstructureren van plekken en hier en daar nog wat extra plaatsen. 'Pleisters plakken', zo noemen Alie Kersbergen namens de BOV en Erna Zoomers namens het wijkteam Bodegraven Noord die aanpak. Beiden hielden bij de inspraakraad een betoog dat het parkeren in het centrum van Bodegraven snel en vooral met een goede visie moet worden aangepakt. Het idee van adviesbureau Royal Haskoning dat men wel 500 meter kan lopen om z'n auto te parkeren, werd in feite afgeschoten. Alie Kersbergen: "We zitten te schreeuwen om meer parkeerplaatsen. Klanten van winkeliers klagen steen en been. Bezoekers zoeken zich wezenloos voor een plekje, want bijna overal in het centrum staat het vol. Goede parkeervoorzieningen zijn nodig, anders worden wij een slaapdorp in plaats van een levendige samenleving."

Erna Zoomers constateert dat inwoners boos zijn omdat de parkeerdruk in het centrum heel hoog is. "Er zijn winkels en pakhuizen omgebouwd tot woningen en er komen op diverse inbreidingslocaties extra woningen bij. De problematiek van de parkeerdruk wordt alleen maar groter." Zij kwam met een aantal opties die kunnen bijdragen aan verbetering van dit vraagstuk. Enkele daarvan zijn inderdaad vooral het 'pleisters plakken', andere vergen ingrijpende oplossingen zoals een aantal grote parkeervoorzieningen aan de randen van het centrum. Maar wel in combinatie met maatregelen zodat inwoners in elk geval één auto in de nabijheid van hun woning kunnen parkeren. En dat bewoners hun boodschappen op redelijke loopafstand naar huis kunnen brengen. Erna: "Het parkeervraagstuk is groter dan hier en daar een extra parkeerplekje aanbrengen…"

Tekst: Paul Engels

Beeld: Hart in Bodegraven/Arcadis

Meer berichten