Logo kobr.nl

'Zorgen over alcoholgebruik onder minderjarigen'

Bodegraven-Reeuwijk - Burgemeester Christiaan van der Kamp maakt zich zorgen over het overmatige gebruik van alcohol onder jongeren. Aanleiding is het sterk verhoogde aantal bekeuringen voor alcoholconsumptie en -bezit onder jongeren onder de achttien jaar rondom het festivalterrein van Bruisend Reeuwijk dit jaar.

Het grote muziekevenement in Reeuwijk-Brug trekt jaarlijks veel publiek. Over het algemeen is Bruisend Reeuwijk dit jaar goed en veilig verlopen, zonder verstoringen in de openbare orde, vechtpartijen of noemenswaardige overtredingen. Toch maakt burgemeester Van der Kamp zich zorgen en is geschrokken van de aantallen. "Die liegen er niet om: dit jaar zijn 59 bekeuringen uitgereikt voor het nuttigen of bij zich hebben van alcohol. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de dertig bekeuringen in 2018." Zeventien van de 59 bekeuringen zijn uitgeschreven aan jongeren onder de zestien jaar, 42 bekeuringen gingen naar jongeren van zestien of zeventien jaar.

Bruisend Reeuwijk heeft veel maatregelen genomen. Rudi Otto, voorzitter: "Maar we kunnen niet heel Reeuwijk beveiligen. Op het evenemententerrein is alles verder goed verlopen." De beveiliging van Bruisend Reeuwijk heeft iedereen gecontroleerd bij de ingang en veel drank in beslag genomen. Daarnaast waren er twintig beveiligers. "Dat zijn er acht meer dan vorig jaar. En we werken met polsbandjes." Beide maatregelen zorgden ervoor dat minderjarigen op het evenemententerrein geen alcohol konden drinken of bij zich konden dragen. "Waar dit wel het geval was, werden zij direct doorgestuurd naar de boa."

In beslag genomen

De bekeuringen zijn uitgeschreven ondanks goede afspraken met de organisatie over het niet schenken van alcohol aan minderjarigen. De afspraken zijn zorgvuldig nageleefd; gebleken is dat jongeren zelf alcohol hebben meegenomen naar het evenement. Rudi: "Dit gebeurde allemaal buiten het festivalterrein om. Wij hebben namelijk iedereen gecontroleerd bij binnenkomst en veel drank in beslag genomen." Van der Kamp neemt deze situatie zeer serieus. "Wij zullen de ouders van deze jongeren persoonlijk informeren en in een aantal gevallen ook de hulp van Veilig Thuis voor het gezin inschakelen." Samen met bestaande preventiemaatregelen, zoals voorlichting, afspraken met sportverenigingen en boacontroles met mystery kids, moet dit bijdragen aan een veiliger situatie.

'Ga in gesprek'

Daarnaast roept de burgemeester ouders op om nadrukkelijk met hun kinderen in gesprek te gaan over de risico's van alcohol. "Dat doe ik vanuit de zorg om de gezondheid van de bezoekers en de veiligheid rondom het evenement", aldus Van der Kamp.

Lees ook

Meer berichten