Logo kobr.nl
Foto:
Politici aan het woord

Een moment

De gemeenteraadsvergadering begint. De voorzitter geeft vooraf de gelegenheid voor een 'moment van overdenking of voor stil gebed'. De 23 raadsleden gaan staan.

Stille gebeden en onuitgesproken gedachten hebben de eigenschap dat ze onzichtbaar en onhoorbaar zijn. Wat gaat er om in dat raadslid dat daar staat aan het begin van de vergadering?

Wij zijn geroepen om de gemeente te besturen. Besluiten nemen doen we letterlijk onder het toeziend oog van koning Willem-Alexander. Uit mijn ooghoek kan ik nog net zijn portret zien hangen aan de muur van de raadszaal. Maar boven ons allen is de regering door de allerhoogste Koning van de Hemel. Die gaat over alles wat er in deze wereld gebeurt. En wij mogen daarin een rol hebben en nog wel een bijzonder verantwoordelijke rol.

Als je ziet op de vele zaken op de raadsagenda, met soms ingewikkelde keuzes, dan is mijn stil gebed 'Geef dat ik mag besluiten wat rechtvaardig, wijs en goed is'.

Veel tijd om alles voor die avond te overdenken is er niet in dat moment, want de duur van het 'moment van overdenking of voor stil gebed' schommelt rond de 35 seconden. Dat is niet heel veel.

Het gebed voor de zorgen en de noden van onze gemeente en het welzijn van onze inwoners gaat daarom eigenlijk altijd door. We kunnen niet zonder.

Opdat – naar een klassieke uitdrukking – 'wij een stil en gerust leven leiden'.

Gerrit Weerheim

Gemeenteraadslid SGP Bodegraven-Reeuwijk

Meer berichten