Logo kobr.nl
v.l.n.r.: Anne van Urk, Annet Knol, Ton Schreuders en Albert-Jan Wagensveld
v.l.n.r.: Anne van Urk, Annet Knol, Ton Schreuders en Albert-Jan Wagensveld (Foto: Loes Kamer)

Het is weer tijd voor Zinspelen in De Ark in Reeuwijk

Reeuwijk - Een nieuwe reeks lezingen van Zinspelen gaat vanavond voor het vierde achtereenvolgende seizoen van start. De commissie Zinspelen van De Ark van Reeuwijk bestaat uit (sinds kort) Annet Knol, Ton Schreuders, Anne van Urk en Albert-Jan Wagensveld. Zij vertellen enthousiast over de wijze waarop ieder seizoen weer een inspirerend programma tot stand komt en wat volgens hen de grote belangstelling, ook van niet-kerkelijken en van buiten Reeuwijk, voor deze bijzondere avonden verklaart.

"De naam 'Zinspelen' is eigenlijk bedacht door mijn broer", aldus Ton. "Voorheen heette het 'commissie Vorming en Toerusting', maar dat vonden we te gedateerd, te oubollig. Daarom zochten we naar een andere naam. Mijn broer kwam al brainstormend hierop en dit vonden we toepasselijk voor lezingen: 'zinspelen' kan meerdere betekenissen hebben, spelen met zinnen of ergens op doelen bijvoorbeeld. Anne vult aan: "Vorming en Toerusting was volgens ons ook teveel naar binnen, op de kerk gericht. Wij willen juist als kerk middenin de samenleving staan en naar buiten toe treden. Daar is ook onze onderwerpkeuze op gebaseerd, een breed aanbod van maatschappelijke thema's die velen vandaag de dag bezighouden." Dat verklaart volgens de commissie ook het relatief grote aantal niet-kerkelijk gebonden bezoekers, naast de PR, die zowel gericht is op kerkelijke gemeenten binnen en buiten de omgeving van Reeuwijk als op plaatselijke en regionale dag- en weekbladen.

Prominente sprekers

De rode draad die door de lezingencyclus loopt is het jaarthema, waarbij als regel het jaarthema van de PKN gevolgd wordt. Zo zijn de afgelopen jaren respectievelijk 'de tien geboden' (in twee seizoenen) aan bod geweest, 'ík geloof het wel', over de cultuurontwikkeling in Nederland en dit jaar is het 'een goed verhaal', over wat geloof kan bijdragen aan onze cultuur. Centraal binnen deze lezingen staat: kunnen we vandaag mensen vinden die een goed en boeiend verhaal kunnen vertellen. Stevo Akkerman, bekend columnist van Trouw en auteur van het boek 'Het klopt wel maar het deugt niet', over de moraal van de financiële wereld, bijt het spits af en gaat 9 oktober in op 'wat er overblijft als er niets is vast te stellen'. Op woensdag 13 november komt Pim van Lommel aan het woord, die als cardioloog unieke 'bijna-dood ervaringen' van zijn patiënten heeft meegemaakt. Verder zullen Reinier Sonneveld, Willemijn Dicke en Marga Haas dit seizoen te beluisteren zijn. "Bij de selectie van sprekers streven we naar steeds verdergaande professionalisering", vertelt Albert-Jan. "We hebben hier de laatste jaren veel prominenten gehad: Huub Oosterhuis, Antoine Bodar, Kim Putters en ook Diederik Stapel, die imponeerde door zijn openhartigheid, om er maar een paar te noemen. We willen de mensen kwaliteit kunnen bieden en dan mag het wat kosten. We waren daardoor enige tijd geleden wel genoodzaakt om een entreebedrag van 5 euro aan de bezoekers te vragen om uit de onkosten te komen, maar daar doet naar ons idee niemand moeilijk over, de mensen hebben het er graag voor over."

Selectieproces

"Het is niet zo moeilijk om sprekers aan te dragen: veel interessants verschijnt in boeken, kranten, opiniebladen, documentaires op radio en TV, etc. Het is net een snoepdoos", volgens Ton. Annet vult aan: "Deze mannen zijn zo belezen, het is heel bijzonder hoe ze alles weten te volgen dat belangwekkend is." Aan het einde van het seizoen wordt bij iemand thuis het nieuwe thema besproken. Albert-Jan: "We komen ook vaak na een dienst even bij elkaar en wisselen daarbij uit wat gelezen is. Meestal komen daar ongeveer vijftien namen uit voort. Vervolgens gaan we prioriteiten stellen en blijven nog acht à tien potentiële sprekers over. Met hen nemen we contact op, per seizoen hebben we vijf à zes sprekers nodig. De meesten geven aan onze uitnodiging gehoor. Men spreekt hier graag vanwege de interactie, de respons uit de zaal."

www.pgdeark.nl

Tekst en beeld: Loes Kamer

Meer berichten