Logo kobr.nl
Wethouder Inge Nieuwenhuizen (rechts) laat zich informeren over de werkzaamheden bij de aansluiting Zoutmansweg-Randweg.
Wethouder Inge Nieuwenhuizen (rechts) laat zich informeren over de werkzaamheden bij de aansluiting Zoutmansweg-Randweg. (Foto: Bert Verver)

‘Fietspad Raadhuisweg/Zoutmansweg blijft’

Reeuwijk - In de afgelopen week is in Reeuwijk weer flinke commotie ontstaan rondom het 'pad van alles'. Wethouder Inge Nieuwenhuizen reageert als volgt: "Momenteel focussen wij in de uitvoering van het raadsbesluit over de Raadhuisweg/Zoutmansweg op het terugdringen van de intensiteit en de snelheid van het gemotoriseerd verkeer. Op dit moment verandert de status van het zogenaamde 'pad van alles' nog niet in fietspad. Er kan dus gewoon op gefietst en gewandeld worden. Brom- en snorfietsen weren we wel van het pad, deze worden verwezen naar de rijbaan."

In een later stadium verandert de functie van het 'pad van alles' in een vrijliggend fietspad, zoals de raad dat in de vergadering van 30 januari jl heeft besloten. We voeren het raadsbesluit dus gewoon uit".

Woordvoerder Robert Scholten verduidelijkt: "Het raadsbesluit staat vast. Onderliggend aan dat besluit moeten wel allerlei andere beslissingen en in samenhang met elkaar worden genomen. Maar dat er een vrij liggend fietspad komt, staat niet ter discussie."

Meer berichten