Afbeelding

Bodegraven-Reeuwijk Meet! Wie doet mee?

Algemeen

Bodegraven-Reeuwijk - Sinds 2017 is de MilieuRaad in samenwerking met de gemeente en enkele wijkteams actief bezig met het in kaart brengen van de luchtkwaliteit in onze directe omgeving. Omdat de MilieuRaad wil weten wat de effecten zijn van de snelwegen om ons heen en van wat er nog meer aan vervuilende stoffen in de lucht terecht komen. Op dit moment zijn er diverse meetinstrumenten die fijnstof meten in werking. De gegevens, van het project "Bodegraven-Reeuwijk Meet!" worden bijeengevoegd op het RIVM dataportaal www.samenmeten.rivm.nl. Niet alleen vanuit onze gemeente, maar ook vanuit inmiddels vele Citizen Science projecten. Gezamenlijk ontstaat een betrouwbaar beeld wat er echt gebeurt.

De volgende stap houdt in dat de MilieuRaad op meer locaties de concentratie van fijnstof (PM10 en PM 2,5) in de lucht willen gaan meten. Er zijn witte vlekken op onze kaart waar we nog geen gegevens verzamelen. Wilt u meedoen? Op de bijgaande kaart ziet u waar zij nog graag meetlocaties willen mogelijk maken. De materialen daarvoor krijgt u van de gemeente in bruikleen. Alleen uw interesse en een klein beetje inzet zijn nodig.

Er zijn twee manieren om mee te doen. Het liefst organiseert de MilieuRaad de beide bijeenkomsten op korte termijn, half december van dit jaar nog. Meldt u zichzelf aan als deelnemer voor of: 1. de bijeenkomst waarop u behalve uitleg over het project een kant-en-klaar meetinstrument mee naar huis krijgt waarmee u direct aan de slag kunt. of voor de tweede bijeenkomst wanneer u een eigen meetinstrument in elkaar wilt zetten. Samen met de deskundigen zet u een dergelijke meetkit zelf in elkaar en meldt deze aan bij het dataportaal van het RIVM. Toelichting op het project en verdere uitwerking van de resultaten worden eveneens besproken. U kunt zich aanmelden bij de gemeente via Paul Rouing (prouing@bodegraven-reeuwijk.nl) of via Peter Jansz (peter.jansz@xs4all.nl).

Advertentie

Categorieën