Logo kobr.nl
Wethouder Van den Heuvel ondertekent samen met andere bestuurders het Schone Lucht Akkoord
Wethouder Van den Heuvel ondertekent samen met andere bestuurders het Schone Lucht Akkoord (Foto: )

Schone Lucht Akkoord getekend

Bodegraven-Reeuwijk - Op maandag 13 januari hebben 9 provincies en ruim 35 gemeenten met minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) het Schone Lucht Akkoord getekend. Wethouder Jan Leendert van den Heuvel tekende namens de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Het akkoord gaat uit van 50% gezondheidswinst in 2030 door schonere lucht ten opzichte van 2016. Met de ondertekening onderschrijft de gemeente het belang van schone lucht. Het draagt bij aan de gezondheid en maakt onze gemeente aantrekkelijk om in te leven.

De luchtkwaliteit is in Nederland sinds de jaren 90 enorm verbeterd. Toch overlijden jaarlijks nog 11.000 mensen vroegtijdig door ongezonde lucht. Concreet gaat het Schone Lucht Akkoord om een vermindering van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. Rijk, gemeenten en provincies die meedoen verplichten zich jaarlijks de voortgang te laten zien. In Bodegraven-Reeuwijk wordt al op diverse plaatsen samen met de Milieuraad en wijkteams rondom de klok de luchtkwaliteit gemeten. Dit blijven we doen.

Binnen de gemeente

Momenteel vinden er binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk al diverse activiteiten plaats op het gebied van luchtkwaliteit. Eén van die acties is het meten van de luchtkwaliteit. Samen met het wijkteam Bodegraven-Zuid en de MilieuRaad zijn overal in de gemeente veertien luchtmeters uitgezet. Het aantal meters wordt nog verder uitgebreid. Verder wordt door middel van publicaties met tips aandacht besteed aan het stookgedrag (houtstook).

Meer berichten