Logo kobr.nl

Voorstel aanpassen startprocedures Schiphol

BODEGRAVEN-REEUWIJK - De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Nieuwkoop hebben een voorstel voor het aanscherpen van de startprocedures vanaf Schiphol ingediend bij het Regioforum van de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Het doel is het aantal afwijkingen van de startroutes te verminderen en vliegtuigen zo kort mogelijk op lage hoogte te laten vliegen. Daardoor neemt de hinder in het Groene Hart af.

De huidige startroutes op Schiphol zijn zogenaamde ‘minimum noise routes’. Veel vliegtuigen die starten vanaf de Kaagbaan wijken af van de route. Ter hoogte van Bodegraven bevindt een derde van de vluchten zich niet meer binnen 250 meter van de route. Ter hoogte van Gouda is dit gestegen tot meer dan de helft van alle vluchten. Deze afwijkingen leiden tot extra en vermijdbare hinder in diverse woonkernen.

Uit onderzoek, geïnitieerd door een inwoner van Bodegraven met twee deskundigen, blijkt dat verzoeken van bemanningen aan de luchtverkeersleiding (LVNL) voor routeafwijkingen worden gehonoreerd, ook binnen wettelijk beschermde gebieden als het Groene Hart. Dit is onwenselijk en niet uit te leggen. De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Nieuwkoop steunen daarom het voorstel dat verzoeken van bemanningen van startende vliegtuigen voor het afsnijden van de route niet meer worden gehonoreerd beneden een nader te bepalen hoogte. Ook de LVNL mag geen routebekortingen aan startende vliegtuigen aanbieden of opdragen beneden een nader te bepalen hoogte. Vanzelfsprekend staat de veiligheid voorop, dus afwijkingen blijven wel toegestaan voor separatie met ander luchtverkeer of vanwege weersomstandigheden.

Startprocedure aanscherpen
Een aantal jaren geleden is Schiphol over gegaan op een andere startprocedure. Voorheen klommen vliegtuigen zo snel mogelijk op vol vermogen naar ongeveer een kilometer hoogte; startprocedure NADP1. In de huidige situatie vliegen vliegtuigen met minder vermogen langer op lagere hoogte om snelheid maken; startprocedure NADP2. NADP2 veroorzaakt meer geluidhinder over een groter gebied dan NADP1. De luchthaven Charles de Gaulle in Parijs hanteert startprocedure NADP1. Het voorstel is dat Schiphol ook weer NADP1 gaat hanteren. Wanneer vliegtuigen zo kort mogelijk op lage hoogte vliegen, wordt de hinder voor de omwonenden beperkt.

Concept Luchtvaartnota 2020-2050
Het kabinet heeft de kaders vastgesteld voor de toekomstige ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland. Voor de Nederlandse luchthavens is er voortaan alleen perspectief op groei als dit veilig kan, de hinder voor mensen in de omgeving en de belasting voor het klimaat aantoonbaar afneemt. De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Nieuwkoop blijven zich inzetten voor hinderbeperking. Vandaar dat zij de voorstellen voor het aanpassen van de startprocedures hebben ingediend.

Meer berichten