Logo kobr.nl

Beter Bereikbaar Gouwe houdt online bijeenkomsten

BODEGRAVEN-REEUWIJK - De samenwerkende overheden in Beter Bereikbaar Gouwe gaan, ondanks de beperkingen door corona, door met de werkzaamheden voor een betere bereikbaarheid in het Gouwe gebied. De Bestuurlijke Afstemgroep (BAG) wil echter geen overhaast traject doorzetten. Het onderzoek naar de veertien nieuwe ideeën is nog gaande. Belanghebbenden kunnen van 2 tot 10 juni meedenken over de nieuwe ideeën tijdens online bijeenkomsten. Als het weer mogelijk is, volgen fysieke bijeenkomsten. Een voorstel voor varianten van samenhangende maatregelpakketten volgt later dit jaar.

De komende jaren wordt er meer verkeer verwacht over de weg en het water in het gebied rondom de Gouwe. Om daar een antwoord op te hebben, werken de overheden in Beter Bereikbaar Gouwe samen aan een pakket aan oplossingen voor de knelpunten en de ambities. Eind vorig jaar hebben bewoners en bedrijven 77 nieuwe ideeën voor wegen, vaarroutes en fietspaden ingediend. Hiervan zijn er veertien geselecteerd om volledig te onderzoeken op effecten en draagvlak.

Meedenken
De samenwerkende partijen willen dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen denken over Beter Bereikbaar Gouwe. Iedereen bij elkaar laten komen in een ruimte is, door de coronabeperkingen, nu niet mogelijk. Dit heeft wel de voorkeur van de BAG. In juni zijn twee soorten online informatiebijeenkomsten: algemene presentaties waaraan veel personen deel kunnen nemen en gesprekstafels voor maximaal twaalf personen. De veertien nieuwe ideeën staan hierin centraal. Als het weer mogelijk is, worden weer ‘fysieke bijeenkomsten’ gehouden. Aanmelden voor de online bijeenkomsten kan via www.beterbereikbaargouwe.nl

Denk mee button
Meedenken kan via meerdere kanalen: telefonisch, per e-mail, online, al dan niet in groepen. Sinds kort is het ook mogelijk om via een Denk mee button op de website een reactie te geven. Dit online kanaal is een proef. Reageren op de nieuwe ideeën via de Denk mee button kan tot 19 juni 2020.

Besluit
Uit de totale set van 40 maatregelen volgt een aantal varianten voor samenhangende maatregelpakketten om aan de gemeenteraden, verenigde vergadering van het waterschap en Provinciale Staten voor te leggen. Een besluit over een pakket van deze volksvertegenwoordigers is naar verwachting in 2021.

Meer berichten