Logo kobr.nl
Foto:

Werkzaamheden Nieuwerbrug

Hieronder vindt u een overzicht van de nog lopende en (bijna) afgeronde werkzaamheden in en om Nieuwerbrug:

Korte Waarder

In de tweede week van juli zullen de laatste werkzaamheden opgepakt worden, waaronder het aanbrengen van asfalt, het aanleggen van plateaus plus het vervangen van de putkoppen in de rijbaan en het afwerken van de bermen. Het werkgebied ligt tussen het kruispunt Korte Waarder en Burgemeester Bruntstraat (huisnummer 30) tot Korte Waarder huisnummer 5 (Franckenterrein)

Centrum richting de Weijpoort

In juni is het verlengde van de Korte Waarder vanaf het kruispunt met de Hoge Rijndijk naar de Graaf Florisweg opgeknapt, waarmee de doorgaande weg door het centrum richting de Weijpoort is afgerond.


Bruggemeesterstraat

De werkzaamheden aan de Bruggemeesterstraat zijn al een aantal weken geleden afgerond. Echter is er een productiefout (landelijk) opgetreden bij de leverancier bij het produceren van de kolken. De wanden van de kolken voldoen niet aan de gewenste dikte, waardoor de kolken inklappen en er een gat in de bestrating kan ontstaan. De kolken in zowel de Bruggemeesterstraat, als enkele in de Graaf Florisweg, dienen vervangen te worden. Om de kolken te vervangen moet de Bruggemeesterstraat wederom worden afgesloten. De Gemeente is zich bewust welk ongemak dit met zich mee brengt. Helaas is dit overmacht, maar er zal alles aan gedaan worden om de afsluitingen te minimaliseren. Er zal vooraf aangekondigd worden wanneer en waar de kolken vervangen zullen worden.

Eerste fase Hoge Rijndijk

Na de werkzaamheden op de Korte Waarder zal een start gemaakt worden met de eerste fase van de Hoge Rijndijk. Door de lengte en bereikbaarheid zal de Hoge Rijndijk in meerdere fasen opgedeeld worden. Het werkgebied om mee te starten is vanaf de kruising Hoge Rijndijk – Graaf Florisweg tot aan Hoge Rijndijk nummer 35.


Onze medewerkers volgen v.w.b. het coronavirus de maatregelen van het RIVM op en trachten waar mogelijk de werkzaamheden op een “normale” manier voort te zetten. Echter bestaat de kans dat hier verandering in komt, wanneer er nieuwe maatregelen worden ingesteld en/of men niet in staat is de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. We vragen uw begrip hiervoor.

Meer berichten