Logo kobr.nl

Dorpsvisie Hekendorp: woningen bouwen en doorgaand verkeer uit het dorp

HEKENDORP - Kleinschalige woningbouw aan de rand van Hekendorp om het dorp levend te houden, voortbestaan van de basisschool en aanpassing van de verkeersstromen, zodat er alleen bestemmingsverkeer door het dorp komt. Dat zijn de drie belangrijke conclusies die het Dorpsplatform Hekendorp trekt in de Dorpsvisie, die afgelopen dinsdag werd gepresenteerd in het Forum Ruimte van de gemeente Oudewater.

De compacte visie kwam tot stand door middel van een enquête, waarin het Dorpsplatform vragen stelde aan de inwoners van Hekendorp. Die reageerden daar massaal op: bijna 70 procent van de inwoners vulde de enquête in, een percentage dat de grote betrokkenheid bij de toekomst van het dorp laat zien. De dorpsvisie wordt daarmee gedragen door een overgrote meerderheid van de Hekendorpers.

Nieuwe gezinnen
Woningbouw wordt in de dorpsvisie gezien als een must, een uitgangspunt. Met nieuwe woningen zal het aantal gezinnen met jonge kinderen in Hekendorp toenemen. Dat zou goed nieuws zijn voor de openbare basisschool in het dorp. Het behoud van de school wordt door een grote meerderheid van de inwoners als bijzonder belangrijk gezien. Het Dorpsplatform hoopt daarom dat bestuurders het dorp willen helpen om die woningbouw snel te realiseren.

Bestemmingsverkeer
De verkeersveiligheid in het dorp houdt ook veel inwoners bezig, zo blijkt uit de enquête. Veel verschillende verkeersdeelnemers maken tegelijk gebruik van de uitvalswegen, zoals de dijk. Wielrenners, wandelaars, automobilisten, maar ook vrachtwagens en landbouwvoertuigen rijden dagelijks over een weg die op de meeste plaatsen niet breder dan 3.75 meter is. Dat zet de verkeersveiligheid onder druk. Het moet duidelijker worden dat de dertig kilometerzone in het dorp een belangrijke grens is, waaraan bestuurders zich dienen te houden. Vrachtwagens die het dorp alleen als doorvoerroute gebruiken, moeten naar de provinciale weg aan de andere kant van de rivier worden verwezen. De dorpsvisie pleit voor bestemmingsverkeer.

Werken aan de toekomst
Het dorpsplatform hoopt samen met de gemeente Oudewater aan deze doelen te werken. De dorpsvisie wordt de komende week verspreid onder de inwoners. Het Dorpsplatform bespreekt later in een bijeenkomst met de dorpsbewoners de uitkomsten om een concreet actieplan op te stellen.

Meer berichten