Logo kobr.nl

De provincie verbiedt vanaf 2021 het gebruik van glyfosaat in pachtcontracten

REGIO – In antwoord op vragen van de PvdA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren heeft het college besloten dat de provincie Zuid-Holland in navolging van Noord-Holland in alle pachtcontracten voor 2021 een verbod opneemt voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddel glyfosaat op provinciale pachtgronden.

Met ingang van 2021 is het gebruik van alle gewasbeschermingsmiddelen op provinciale pachtgronden alleen mogelijk na toetsing en schriftelijke toestemming van de beheerder. Conform het besluit van de provincie Noord-Holland wordt het gebruik van Glyfosaat en andere gewasbeschermingsmiddelen na beoordeling door de beheerder van de provincie alleen toegestaan als er geen alternatief is en gewasbescherming wel noodzakelijk is.

Meer berichten