Dijkwachten op pad voor inspectie droogtegevoelige dijken

REGIO - Er valt de laatste weken wat regen, maar het neerslagtekort blijft hoog. Reden voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden om de dijken in het westelijk deel van het gebied te inspecteren. Op dinsdag 14 juli gaan de dijkwachten van het waterschap op pad voor een inspectie. Dijken die geïnspecteerd worden, liggen onder meer langs de Enkele en Dubbele Wiericke, de Grecht en de Jaap Bijzerwetering.

Dijken gevoelig voor droogte
Uit de ervaring met de voorgaande droge zomers weten we dat de circa 60 kilometer dijken in dit gebied gevoelig zijn voor uitdroging. De dijkwachten brengen de situatie van alle droogtegevoelige kades in beeld en kijken ze hoe ze er voorstaan na het droge voorjaar. Aan de hand van de uitkomsten van de inspecties en de ontwikkeling van het weer beoordelen de experts of het nodig is om vaker te inspecteren. Zo nodig worden kleine herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Scheuren in de dijk leveren geen direct gevaar op, maar het is wel belangrijk om ze goed in de gaten te houden.

Inzet dijkbewaking
Het inspecteren van de dijken in het westelijk deel van het gebied is intensief. Daarom zet het waterschap dinsdag de eigen dijkbewakingsorganisatie in. Hierin zitten medewerkers die normaal een kantoorfunctie hebben of schouwmeester of muskusrattenvanger zijn. Bij calamiteiten, zoals extreme droogte, worden ze ingeschakeld om de dijken te inspecteren.

Derde droge zomer op rij
Na de droge zomers van 2018 en 2019 is ook 2020 bijzonder droog begonnen. Meer over de droogte in het gebied van De Stichtse Rijnlanden leest u op de speciale droogtepagina van het waterschap: www.hdsr.nl/droogte. Hier staat ook een kaart met alle dijken die de dijkwachten op 14 juli gaan inspecteren.

Meer berichten