Logo kobr.nl
Leon van den Heuvel, Manager commercie van GroenlandKip.
Leon van den Heuvel, Manager commercie van GroenlandKip. (Foto: )

‘We doen er alles aan om verspreiding van het virus te voorkomen’

BODEGRAVEN - Voor het Bodegraafse GroenlandKip betekent de coronacrisis extra hard werken. De vraag naar hun kipproducten is bovengemiddeld, terwijl de productie zich moet aanpassen aan de anderhalvemetermaatschappij. Manager commercie Leon van den Heuvel vertelt hoe het bedrijf dit aanpakt.

“De lockdown kwam niet als een verrassing voor ons,” vertelt Leon van den Heuvel, manager commercie bij GroenlandKip. Het bedrijf levert kipproducten aan grote retailers, zoals supermarktketens. Al voor het virus in Nederland was, had GroenlandKip een coronacrisisteam opgericht om zich voor te bereiden op verschillende scenario’s, waaronder de lockdown. Toch moest het bedrijf snel schakelen om op tijd te reageren op de maatregelen. “Je bereidt je als organisatie zo goed mogelijk voor, maar je weet nooit wat de impact daadwerkelijk is tot het moment daar is. Toen consumenten in een golf van paniek gingen hamsteren, waren wij continue aan het werk om onze klanten te voorzien van gevulde schappen in de supermarkt. We moesten er met z’n allen flink de schouders onder zetten.”

Maatregelen
Met de start van de corona-pandemie werden de veiligheidsvoorschriften voor de productie van GroenlandKip aangescherpt. Natuurlijk moest er ruimte worden geschapen om 1,5 meter afstand te houden. “Met pijlen geven we looprichtingen aan en soms hebben we complete afdelingen van elkaar gescheiden, zodat we het besmettingsgevaar zo laag mogelijk houden,” legt Leon uit. GroenlandKip werkt veel met arbeidsmigranten en dat zorgt voor extra voorzorgsmaatregelen. “Alle medewerkers werden mondeling en schriftelijk in hun moedertaal geïnformeerd en alle nieuwe medewerkers worden getest. Verder gaan medewerkers die terugkeren uit een risicogebied eerst veertien dagen in voorzorgsquarantaine. Daarnaast verstrekken we beschermende kleding, gezichtsmaskers, kappen en hygiëneschoenen. Kortom, we doen er alles aan om verspreiding van het virus te voorkomen en houden streng toezicht op het naleven van alle maatregelen.”

Huisvesting arbeidsmigranten
Niet overal waar arbeidsmigranten worden ingezet, worden voldoende maatregelen genomen. Na enkele uitbraken in distributie, tuinbouw en slachthuizen adviseerde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid arbeidsmigranten niet op één kamer te laten slapen en niet met busjes te vervoeren. Hoe gaat GroenlandKip hiermee om? “De busjes zijn vervangen door personenwagens” meldt Leon. “De huizen waar de arbeidsmigranten wonen hebben het keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen.” Dat houdt onder andere in dat er per persoon wel minimaal 3,5 m2 vloeroppervlak ter beschikking is (circa de grootte van een tweepersoonsbed), maar niet dat er per se aparte kamers zijn. Volgens Leon maakt de pandemie wel nog eens duidelijk hoe belangrijk goede huisvesting blijft voor de arbeidsmigranten. “De gezondheid van arbeidsmigranten is van groot belang: uiteraard voor het welzijn van de arbeidsmigrant zelf, maar ook voor de samenleving. Gezonde medewerkers voorkomen nieuwe besmettingen en leveren een onmisbare bijdrage aan de voedselsector. We hopen dat dit ‘probleem’ in de toekomst gezamenlijk aangepakt kan worden.”

Tekst: Key Tengeler

Ondernemers in de crisis
Hoe gaat het met onze lokale ondernemers in de coronacrisis? Houden zij hun schaapjes nog op het droge? De Kijk op Bodegraven-Reeuwijk gaat langs bij ondernemers uit diverse sectoren.

Meer berichten