Logo kobr.nl

Gemeenten verzetten zich tegen bezuinigingen op de Jeugdzorg en WMO

BODEGRAVEN-REEUWIJK - 65 gemeenten dienen een resolutie in tegen het verschuiven zorggelden naar grote gemeenten. In veel kleine en middelgrote gemeenten in Nederland is beroering ontstaan over een voornemen van minister Ollongren om de gelden voor de jeugdzorg en WMO anders te verdelen. Hierdoor zouden zij fors minder geld krijgen voor de jeugdzorg en WMO taken, zoals bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp en hulpmiddelen als een rolstoel of scootmobiel.

De minister stelt een herverdeling voor waardoor gemeenten met minder dan 100.000 inwoners veel minder geld krijgen voor de zorgtaken, dat geld gaat dan naar de grote gemeenten. Veel gemeenten geven aan dit niet eerlijk te vinden. Zij dienen een resolutie in bij het congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten waarin zij oproepen om gemeenten niet tegen elkaar uit te spelen.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is mede-indiener van de resolutie. Wethouder Dirk-Jan Knol: “Voor onze gemeente zou deze herverdeling een grote financiële tegenvaller zijn, terwijl we nu al onvoldoende geld van het Rijk krijgen om de Jeugdzorg en WMO taken uit te voeren.”

Het initiatief voor de resolutie is genomen door wethouder Jelle Beemsterboer van de gemeente Schagen. Over de resolutie zal gestemd worden op het congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten dat gehouden wordt op 25 september.

Herverdeling sociaal domein
Herverdeeleffecten per grootteklasse (*in euro’s per inwoner)

0 – 20.000: 58,20 euro        
20.000 – 50.000:        33,35 euro        
50.000 – 100.000:       9,08 euro        
100.000 – 250.000:      18,02 euro        
250.000+:        106,43 euro        
        

Meer berichten