Nieuws uit dorp en wijk

Nieuws uit dorp en wijk - december

Dorpsteam Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebied
Omdat de geplande bijeenkomst in Amicitia in oktober niet door kon gaan, mist het Dorpsteam nog detailinformatie die nodig is voor het maken van de Dorpsvisie 2020-2030. We hebben daarom besloten om een tweede enquête te maken, die ongeveer half januari wordt gehouden. Als de resultaten zijn verwerkt, willen we de concept-Dorpsvisie aan de inwoners presenteren middels een webinar. De reacties verwerken we waar mogelijk in de definitieve versie.


Op 16 november heeft het Dorpsteam overleg gehad met de gemeente, waarbij onder andere de volgende punten zijn besproken:

• Het Dorpsteam heeft bij de gemeente aangegeven dat omwonenden de hoek Middelweg/Tempeldijk erg rommelig vinden en ze weer beplanting terug willen voor de twintig populieren die zijn weggehaald. De gemeente neemt hierover contact op met het Waterschap, die de eigenaar van deze grond is.

• Voor Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) zijn nu vijf varianten beschreven. Sommige voorstellen kunnen een behoorlijke impact hebben op ons gebied. Een vertegenwoordiger van het Dorpsteam gaat op 30 november naar een bijpraatsessie en we gaan ons buigen over de voor- en nadelen van de varianten. Onze mening maken we daarna kenbaar bij de gemeente. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

• Het dak van Sint Catharina is kapot. Het is een monument en de eigenaar mag het niet zomaar laten vervallen. De ODMH heeft de eigenaar enige tijd geleden aangesproken en die heeft toegezegd dat er maatregelen worden getroffen. Dat is nog niet gebeurd en het Dorpsteam maakt zich daar zorgen over. De gemeente heeft de eigenaar inmiddels nogmaals hierop aangesproken.


Een uitgebreidere versie van de besproken punten vindt u op www.reeuwijkdorp.nl

Dorpsteam Plassengebied
Postdrukte bestrijden

De drukte van de recreanten neemt wat af in ons gebiedje, maar de verkeersbewegingen van postpakketbezorgers nemen behoorlijk toe. Wij stellen voor dat u, wanneer het mogelijk is, uw pakketje(s) niet aan uw deur laat bezorgen, maar bij de afhaalpunten van de Jumbo of de Butterfly (ook wel bekend als ‘Jopie’). Het grote voordeel is een behoorlijke vermindering van de verkeersbewegingen in het gebied en minder schade aan de bermen, die tegenliggers gebruiken om uit te wijken. Een mogelijk nadeel: u ziet uw buren wat minder.


Voor al uw door de Post NL bezorgde pakketten kunt u terecht bij de Jumbo, waar u waarschijnlijk al een paar keer per week komt. Bij het bestellen noteert u simpelweg als afleveradres ‘Post NL, Miereakker 18, 2811 BB Reeuwijk’. Of, voor alles wat u via DHL en DPD heeft besteld: Vivant Drogisterij de Butterfly, Miereakker 26, 2811 BB te Reeuwijk. Wij vermoeden dat we daar allemaal voordeel aan hebben. Alleen samen kunnen we wat bereiken!

Laat het donker donker

In deze tijd waarin het vroeg donker is en we uit feestelijke of veiligheidsmotieven extra verlichting aanzetten, willen wij ook graag het volgende met u delen: Nederland is een van de meest verlichte landen ter wereld. Laat het donker donker! In de Volkskrant stond hierover een interessant artikel: ‘Mag het wat donkerder? Lichtvervuiling schaadt dier én mens’. U kunt het nalezen op: www.volkskrant.nl/wetenschap/mag-het-wat-donkerder-lichtvervuiling-schaadt-dier-en-mens~b6af4ad9.


Een paar voorbeelden van de nadelen van lichtvervuiling voor onze nachtdieren: nachtvlinders worden aangetrokken door licht en zijn daardoor een makkelijke prooi voor dieren die vlinders eten. Als gevolg daarvan verdwijnt de nachtvlinder (ongeveer 920 soorten!) langzaam uit Nederland. Van de 50 miljoen trekvogels die over de Noordzee vliegen, raken er 6 miljoen de weg kwijt door het licht. Ook veel insecten oriënteren zich ’s nachts op natuurlijke lichtbronnen. Overmatig gebruik van kunstlicht schopt hun richtingsgevoel in de war, waardoor ze nauwelijks meer toekomen aan het zoeken van voedsel of aan voortplanting. Diverse nachtvogels, waaronder vleermuizen en uilen, maar ook zoogdieren als de otter, de bunzing, de hermelijn en de wezel kunnen zich niet meer verder wegtrekken in dit gebied. Wat zou het zonde zijn als deze dieren niet meer in het plassengebied zouden voorkomen!


Fijne feestdagen en gezond en gelukkig 2021!

Stichting Werkgroep Meijebelangen
Werkgroep Meijebelangen heeft pasgeleden een enquête gestuurd naar alle bewoners van de Bodegraafse Meije. De vragenlijst gaat over wonen en leven in de Meije. De antwoorden op de vragen helpen ons een goed beeld te krijgen van de woon- en leefwensen van de Meijenaren. Voor Meijebelangen is het belangrijk om te weten wat er ten aanzien van deze onderwerpen in de Meije leeft onder jong en oud en wat de wensen en verwachtingen zijn, zowel voor de korte als voor de langere termijn. De informatie die we uit de ingevulde enquêtes halen, wordt door Meijebelangen in het overleg met de gemeente gebruikt bij het opstellen van de langetermijnvisies. Tot 1 december kon u de enquête invullen. De uitkomsten van de enquête worden op de website van Meijebelangen en in de Kijk op Bodegraven-Reeuwijk geplaatst.


Binnenkort komt er via de gemeente nog een enquête over het Onderhoudsplan voor de Leefomgeving 2022-2025. Ook hierin kunt u uw ideeën en wensen aangeven. Deze lijst ontvangt u ook via de e-mail van Meijebelangen. Wij hopen dat u beide enquêtes invult, zodat we bij de gemeente zo goed mogelijk de visie van de Meijenaren kunnen overbrengen.


De eerstvolgende vergadering voor de werkgroep staat gepland halverwege februari 2021. Heeft u punten die u graag besproken wilt hebben tijdens de vergadering? Stuur een e-mail naar meijebelangen@gmail.com. Zie ook de website www.meijebelangen.nl. Hier vindt u informatie over Stichting Werkgroep Meijebelangen en kunt u onder andere de notulen van vergaderingen teruglezen. Ook kunt u zich hier aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

www.dorpenwijk.nl

Meer berichten