Foto:

Deur Hoek29 gaat dicht

BODEGRAVEN - Bijna vijf jaar is het oude ING gebouw op de hoek van de Markstraat en de Bodelolaan bevolkt geweest door een aantal creatieve mensen van Hoek29, maar helaas zijn zij genoodzaakt een andere locatie te zoeken.

In 2016 vestigde Hoek29 in het leegstaande pand. Vanaf het begin waren er een paar enthousiastelingen die er helemaal voor gingen: Jacky de Lima, Nisett de Wit, Renske Koster, Ineke Hamoen, Rifka Seijsener en Ap Quist. Ook Leo Dijkmans heeft in de beginfase zijn schouders onder het project gezet. “Wij zijn de toenmalige eigenaar Felix van Pelt en de huidige eigenaren Jaap en Annelize van der Steen enorm dankbaar voor de fijne samenwerking en ondersteuning,” aldus Corrie Voordouw.

Er zijn in de loop der tijd wat mutaties geweest, maar al meerdere jaren bestaat de vaste kern uit Nisett de Wit (schilderkunst), Corrie voordouw (keramiek), Piet van der Zee (schilderkunst) Ysbrand Swart (foto en film), Barry Passchier (textiel kunstenaar) en Ap Quist (fotograaf). Deze club kent elkaar en werkt naadloos samen.

De kunstenaars hebben vele tientallen exposities georganiseerd. Ook heeft Hoek29 de kunstenaars publiciteit gegeven en in de regionale kunstwereld hebben ze met Hoek29 kunst op de Bodegraafse kaart gezet. Er was altijd wel wat te doen, zoals de vele schilder- en tekenlessen van Nisett, de schilderworkshops van Piet en de vele keramiekactiviteiten van Corrie. Ook waren er de fotosessie op de Rembrandtdag, de wisselende exposities van het eigen werk en de drukbezochte atelierdagen. “We sluiten een mooie periode af,” aldus het team van Hoek29. “U hoort nog van ons.”

Meer berichten