Versluys terrein + omgeving.
Versluys terrein + omgeving. Foto: Roel van Drongelen

Verkoop Versluysterrein aan bouwbedrijf Thunnissen

Algemeen

BODEGRAVEN - Bouwbedrijf Thunnissen uit Heemstede heeft het voormalig Versluys terrein aan de Overtocht 64 te Bodegraven overgenomen van de huidige eigenaar.

De locatie heeft een grondoppervlak van ca. 15.000m2 is gelegen aan de Vlietkade en de Overtocht. Aan de zuidzijde van het plangebied bevindt zich het spoor en de N11. In de nabije omgeving bevinden zich het centrum, diverse winkelvoorzieningen en het treinstation.

In een eerdere intentieovereenkomst heeft de gemeente vastgelegd, dat het gebied bestemd is voor woningbouw. Thunnissen is voornemens hier invulling aan te geven in samenspraak met de gemeente en buurtbewoners. Op die manier kan er een gedragen plan komen dat past bij de wensen en de behoeften van de buurt.

Hoe de woningen en invulling van het plan er uit komen te zien staat nog niet exact vast. Het uitgangspunt van de ontwikkeling is om woningen te realiseren met een zorgvuldige aansluiting op de omgeving. Wel staat al vast, dat er op de locatie extra openbare parkeerplaatsen voor de buurt worden aangelegd en dat een deel van het totale woningbouwprogramma in de sociale sector zal worden gerealiseerd.

De voormalige bedrijfslocatie van de Versluys groep is momenteel nog gedeeltelijk in gebruik als parkeerterrein en voor diverse bedrijfs- en stallingactiviteiten. Deze worden, gelijktijdig met de ontwikkeling van het terrein in de loop van de tijd beëindigd.

Nadat het Versluys terrein in de loop van 2018 gesaneerd was, heeft de Heer Maarhuis, namens eigenaar van het terrein, opdracht verstrekt aan projectontwikkelaar VRIGO VASTGOED B.V. te Bodegraven om de herontwikkeling ter hand te nemen. Eigenaar en genoemde ontwikkelaar zijn de afgelopen tijd tot overeenstemming gekomen met ontwikkelende bouwer Thunnissen voor de overname van de locatie en realisatie tot woningbouw.

Advertentie

Categorieën