Foto: Wieneke Hofland

1,6 miljoen subsidie voor initiatieven sport en recreatie

REGIO - De provincie stelt 1,6 miljoen euro beschikbaar om sportief en recreatief bewegen te stimuleren. Ook zijn extra beheermaatregelen nodig om de toegenomen recreatiedruk door corona in de groengebieden beter op te vangen.

Het gaat om de onderstaande openstellingen vanaf woensdag 7 april in het kader van de subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016. Het gaat concreet om de volgende subsidiemogelijkheden en voucherregelingen:

• 600.000 euro voor fysieke maatregelen in de publiek toegankelijke buitenruimte, gericht op een maximale beweeg- en gezondheidswinst en op het verkleinen van gezondheidsverschillen;

• 200.000 euro voor de meer kleinschalige initiatieven, waaronder ook activiteiten. Dit bedrag komt beschikbaar via een voucherregeling, uitgevoerd door Team Sportservice Zuid-Holland;

• 700.000 euro ter uitvoering van maatregelen in bestaande groengebieden om de toename van recreanten door corona beter op te vangen;

• 90.000 euro voor kleinschalige initiatieven tot 1000 euro om betrokkenheid van burgers te stimuleren bij bestaande groengebieden en de groene ruimte. Dit bedrag komt beschikbaar via een voucherregeling, uitgevoerd door Stichting Het Zuid-Hollands Landschap (ZHL).

Beweegvriendelijke buitenruimte
Sporten en recreatie zijn belangrijke thema’s voor de provincie. De focus op sport en recreatief bewegen dichtbij en liefst vanaf de voordeur is nu extra belangrijk. Met deze subsidies worden mogelijkheden geschapen voor fysieke maatregelen om de buitenruimte beweegvriendelijker te maken.

Extra beheermaatregelen
De coronacrisis heeft ook geleid tot een sterke toename van het bezoek aan en waardering van onze natuur- en recreatiegebieden. De toegenomen bezoekdruk vraagt om extra beheermaatregelen en daarmee extra lasten. De verwachting is dat komende maanden de druk op deze gebieden hoog blijft. Om te helpen deze druk op te kunnen vangen, heeft de provincie besloten tot het openstellen van een subsidiemogelijkheid aan de eigenaren van deze gebieden.

Meer berichten