Afrondende herstelwerkzaamheden

NIEUWERBRUG - In Nieuwerbrug wordt een herinrichting binnen de bebouwde kom uitgevoerd. In hoofdlijnen bestaat deze herinrichting uit het opbreken en aanbrengen van elementen-verharding, groenvoorzieningen en asfalt. De werkzaamheden zijn bijna gereed.

Er zijn nog enkele herstelwerkzaamheden die binnenkort plaatsvinden. Na de reconstructie zijn er toegenomen trillingen geconstateerd op de Graaf Florisweg tussen de Bruggemeesterstraat en de Hoge Rijndijk. Om toekomstige schade aan de woningen te voorkomen dient de gemeente herstelwerkzaamheden aan de onderliggende fundering van de rijbaan uit te voeren. Wat houd dit in? Om de herstelwerkzaamheden uit te voeren wordt de verharding over de gehele rijbaan verwijderd. Daarnaast wordt plaatselijk de volledige fundering verwijderd en opnieuw uitgevuld. Wanneer de werkzaamheden gereed zijn, wordt de rijbaan weer dicht gemaakt en bestraat. De verwachting is dat de werkzaamheden van 19 april tot en met 30 april duren. Hierbij wordt de rijbaan volledig afgesloten voor het verkeer. De gemeente is zich bewust van de extra overlast.

Verkeersremmende maatregelen
In de afgelopen periode zijn veel meldingen binnengekomen over te hoge snelheden binnen de bebouwde kom. De gemeente heeft besloten om aanvullende snelheidsbeperkende maatregelen te plaatsen op de Graaf Florisweg en de Korte Waarder. Deze worden in dezelfde periode als bovenstaande werkzaamheden geplaatst. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk via telefoonnummer 0172-522522 of info@bodegraven-reeuwijk.nl.

Meer berichten