<p>Martien Kromwijk</p>

Martien Kromwijk

(Foto: Bert Verver)

Martien Kromwijk start Mijnklimaatpartij: ‘we hebben nog tien jaar’

Een programma ligt er nog niet, net zomin als een kandidatenlijst of een partijbestuur. Wat er wel is, is de drang om de klimaatproblematiek aan te pakken op lokaal niveau. “Mijnklimaatpartij wordt een activistische partij, die met concrete voorstellen komt om op lokaal niveau besluiten te forceren.”

Activistisch is het sleutelwoord van de nieuwe klimaatpartij. En dat is ook meteen waar het volgende initiatiefnemer in gaat onderscheiden van andere ‘groene’ partijen zoals GroenLinks en D66. Kromwijk: “De huidige partijen zijn onvoldoende actief. Ik hoop dat door ons initiatief deze partijen zich aangespoord voelen om ook meer te gaan doen.”

‘We moeten meer doen’

Tien jaar nog. Langer is er niet om het tijd te keren volgens de Bodegraver die van 2014 tot 2018 wethouder was voor Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk en in 2020 het initiatief nam voor de vegaboerderij. Waarom een nieuwe partij? Het kabinet heeft juist het behalen van de klimaatdoelstellingen in regionale samenwerkingen belegd, de zogenaamde Regionale Energie Strategie. Kromwijk: “Ik ben cynisch over de RES, dat is een strategie op papier. We moeten meer doen, want zo gaan we het niet halen. De wereld staat in brand. Onze generatie is de eerste generatie die meemaakt hoe intens de klimaatverandering gaat. We kunnen niet alleen toekijken, we moeten in actie komen.”

Politiek

“Ja, er moet ook een lokale politieke partij zijn die het klimaat als focuspunt heeft”, antwoordt de politicus desgevraagd. “Natuurlijk is er nog meer nodig, maar een politieke partij ook. “Met een aantal mensen zijn we bezig om deze nieuwe partij voor te bereiden. We doen in elk geval mee aan de lokale verkiezingen in Bodegraven-Reeuwijk.” De oud-wethouder hoopt dat ook in andere gemeenten personen zich aangesproken voelen een gelijke partij op te richten. “Maar we starten in Bodegraven-Reeuwijk, omdat dat de gemeente is waar ik woon.” 

Meet Up per kwartaal

De nieuwe partij gaat elk kwartaal een ‘Meet Up’ organiseren met lokale bewoners en bedrijven. In zo’n bijeenkomst worden plannen gesmeed die tot impulsen en besluiten moeten komen. En dan vooral concreet. Kromwijk hoeft niet na te denken als wordt gevraagd naar voorbeelden van dergelijke plannen. “Meer bomen planten. Een programma voor elektrische deelauto’s. Het koelwater van bedrijven hergebruiken. Fiets- wandelpaden bestrooien met olivijn, een stof die CO2 opneemt.” 

Kunstmestvrije gemeente

“De tijdklok tikt steeds indringender en er moeten echt concrete acties worden genomen. Zeker lokaal. Bodegraven-Reeuwijk zou bijvoorbeeld de eerste gemeente kunnen worden waar kunstmest wordt verboden. Weet je hoeveel energie het kost om kunstmest te maken?” Het antwoord niet afwachtend, vervolgt hij “wij worden activistisch, maar wel met draagvlak. We moeten het samen met inwoners en bedrijven doen. We hebben nog tien jaar. Meer niet.” 

Wie zich aangesproken voelt, is van harte welkom bij de op te richten partij en kan zich melden bij mijnklimaatpartij@gmail.com.

Tekst: Elly de Knikker

Meer berichten