Foto:

De paardekop van SAM, paard van de Asgeneraal

In zijn tuin achter de Hendrik Goebelstraat was Erwin Benschop aan het graven om een vijver aan te leggen, daarbij stuitte hij plots op botmateriaal. Hij dacht misschien zijn het menselijke botten, laat ik de politie maar bellen, deze kwam al snel en constateerde in ieder geval dat het geen menselijk materiaal was.

Bodegraven 

Erwin vond het toch interessant daarom maar de Historische Kring gebeld omdat hij daar archeologische kennis verwachtte. Secretaris Broos de Groot kwam direct. Het gebied vlak bij de Oranjelaan was voor hem bekend speelterrein uit zijn jeugd. Samen werd er voorzichtig verder gegraven kwam er langzaam een complete paardenkop te voorschijn met onder- en bovenkaken, aan de grote kaken met vooruitstekende tanden was de paardenkop duidelijk herkenbaar. Na wat verder uitgraven kwamen nog ruggenwervels en schouderbotten te voorschijn. Verder graven was daarna moeilijk en weinig zinvol. 

De Groot wist verder te vertellen dat de huizen in dat deel van de straat pas na de oorlog gebouwd zijn en dat het terrein van toen Oranjestraat tot aan de Vijver vroeger deels volkstuin, boerenland en speeltijn was. Hoe dat paard daar in de klei, op een meter diepte kwam, leek een raadsel en door wie was hij begraven? Navraag bij agrariër Aad Veelenturf leveren leuke aanknopingspunten op. Het land naast Hendrik Goebelstraat, voorheen de Verlengde Beursstraat, was een terreintje, een “kampie”, waar het paard van Johan Blijleven na werktijd liep te grazen. 

Johan Blijleven woonde aan het eind van de Oranjestraat, hij was de eerste vuilnisman vanaf 1913, dorpsomroeper en marktmeester, een zeer bekende Bodegraver en werd ook wel de “Asgeneraal” genoemd. Hij deed zijn werk tot aan 1960. Hij begon met een handkar en later met paard en wagen. Hij was ook al milieuman want sorteerde het huisvuil al uit, wel als bijverdienste. Maar de clou van dit verhaal “zijn paard “SAM . Dat was een schamel beestje dat jaren mee moest, maar eens stierf hij en is dan ter plekke begraven. Daarom vermoeden we het 60 jaar geleden begraven paard, SAM van Johan Blijleven, daar gevonden hebben.

Meer berichten