Afbeelding

Komkommertijd of werk aan de winkel?

Algemeen Politici aan het woord

Lang heb ik gedacht: waar moet ik over schrijven als de vakantieperiode net achter de rug is? Tot ik het interview met Jan Oostveen van het OPBR zag. Het is weliswaar een interview dat toekomstgericht is en niet een belangrijk punt dat vlak voor ons ligt, maar juist daarom is het onderwerp misschien wel belangrijker dan ooit. Met de drie punten: ruimte, bereikbaarheid en duurzaamheid slaat hij de spijker op zijn kop. Niet alleen voor het bedrijfsleven, maar ook voor onze inwoners en onze omgeving gaan deze punten de komende jaren heel belangrijk en veel besproken worden.

Er ligt een enorme opgave om ruimte te creëren voor onze bedrijven, zodat zij een bloeiende toekomst hebben in onze gemeente, maar dezelfde opgave ligt er voor de woningmarkt. Hoe zorgen wij ervoor dat onze ouderen hun oude dag door kunnen brengen in de gemeente waar zij hun leven gewoond hebben en hoe zorgen wij ervoor dat onze jongeren een betaalbare woning kunnen vinden in onze gemeente. Het antwoord lijkt simpel: bouwen! Maar hoe behouden en beschermen wij dan ons prachtige buitengebied met zijn natuur en vele agrarische ondernemers? Zeker als wij ook nog eens onze bereikbaarheid willen verbeteren en onze gemeente duurzamer willen maken? Je kunt nu eenmaal niet een weiland behouden als je er een gebouw, weg of windmolen in wilt zetten.

Wat mij betreft beginnen wij met de herinrichting en benutting van bestaande ruimten, voordat wij het zoeken in uitbreiding. Nu weet ik dat niet iedereen blij is met de zogenaamde hoge ‘dozen’ en hoge appartementsgebouwen, maar als het alternatief is dat wij meer groen opofferen, moeten wij onszelf de vraag stellen of de hoogte ingaan echt wel zo’n slecht idee is. Hetzelfde geldt voor duurzaamheid. Is het zo erg om de geluidsschermen van zonnepanelen te voorzien, als wij daarmee de horizon schoon houden en niet volgepropt worden met windturbines?

Kortom: er is nog een hoop af te wegen als wij een bloeiende gemeente willen blijven, zowel economisch als ecologisch.

!