Foto:

Kijk op vrijwilliger: Harry Maaskant

Woonplaats Reeuwijk | Vrijwilliger bij Bibliotheek De Groene Venen

Wat houdt het vrijwilligerswerk in?
Ik werk als vrijwilliger voor Bibliotheek De Groene Venen en verzorg cursussen voor overwegend senioren om beter om te leren gaan met computers, laptops en tablets. Ouderen hebben vaak een digitale achterstand en ze zijn bang om iets fout te doen. Sommige durven bij wijze van spreken de knoppen nog niet eens aan te raken. De deelnemers zien wel in dat het nodig is in deze tijd. Zeker met de huidige digitalisering, want steeds meer diensten, informatie en communicatie verloopt via het web. De doelstelling van de cursus is dat deelnemers na afloop hiervan de standaard bediening van het apparaat kennen. Verder zijn ze in staat om informatie op internet op te zoeken zoals informatie die ze in staat stelt om zichzelf verder te ontwikkelen.

Toen ik een jaar of 35 was, had ik mijn eerste computer en mij lukte het ook niet om alles in één keer te leren. Het blijft zich allemaal ontwikkelen natuurlijk. Beeldbellen bijvoorbeeld, dat kan op zoveel manieren: via Whatsapp, Skype… en dat zijn nog niet eens alle mogelijkheden!

Het afgelopen anderhalf jaar is de cursus helaas niet gegeven vanwege corona. En het kan niet digitaal gegeven worden, want dat is juist wat je ze willen leren! In september starten gelukkig weer de nieuwe cursussen.

Wat zijn jouw drijfveren?
Als de deelnemers op een gegeven moment zeggen: ‘Ik vind het eigenlijk heel leuk!’, dan geeft mij dat enorm veel voldoening. Want dat is het belangrijkste, dat je plezier krijgt in de digitale mogelijkheden die er zijn. Je moet realistische doelen stellen en de onzekerheid wegnemen bij de deelnemers. Dat opent deuren, want sommige ouderen zijn minder mobiel en kunnen niet meer overal komen. Dan is het handig en zinvol dat je overweg kan met wat er tegenwoordig mogelijk is met computers en tablets. Dit werk geeft me dan ook enorm veel voldoening. Het is dankbaar werk. Ik sta dan ook 100 procent achter het werk dat ik doe.

Waarom heb je gekozen om vrijwilligerswerk te doen voor deze organisatie?
Bibliotheek De Groene Venen faciliteert alles: de materialen en uitnodigingen bijvoorbeeld. De hele organisatie wordt gedaan door de bieb. De cursussen worden op drie locaties gegeven: in Bodegraven, Reeuwijk en Waddinxveen. Op elke locatie eens per week, vijf weken lang. De groep bestaat uit maximaal 7 á 8 personen, waarvan ik de docent ben. In mijn werkzame leven ben ik docent geweest in het volwassenenonderwijs. Nadat ik gestopt ben met werken, ben ik gestart met dit vrijwilligerswerk. Naast mij is er nog een docent die ondersteuning biedt. Er is veel belangstelling en behoefte aan de cursussen.

De lat ligt niet te hoog tijdens de cursus en meestal zitten de cursisten op hetzelfde niveau. Als je zelf iemand bent of iemand kent die wel wat digitale hulp kan gebruiken, schroom dan niet om gewoon binnen te lopen bij Bibliotheek De Groene Venen. En vraag naar de mogelijkheden van een computer - of tabletcursus. 

Wilt u ook vrijwilligerswerk doen?

Neem contact op met Esmée Hensen via 06-47565448 / vrijwilligerscentrale@samwelzijn.nl of kijk op www.samwelzijn.nl/vrijwilligerscentrale?

Meer berichten