Foto: PAUL VAN BAARDWIJK

A12 Utrecht-Nieuwerbrug weer volledig open voor verkeer

De A12 richting Den Haag onderging de afgelopen 9 dagen een grondige opknapbeurt. Er is 24 uur per dag gewerkt om de A12 weer op tijd te kunnen openen voor de weggebruiker. Met het afronden van de werkzaamheden en het verwijderen van de afzettingen is dat deze ochtend gelukt. De A12 tussen Woerden en Nieuwerbrug was in slechte technische staat en toe aan onderhoud. De afgelopen winter hebben temperatuurverschillen ervoor gezorgd dat er gaten in het wegdek waren ontstaan. Met het nieuwe stillere asfalt kan dit deel van de A12 er weer jaren tegen aan.

De A12 heeft de afgelopen 9 dagen een grondige opknapbeurt ondergaan. Tussen Woerden en Nieuwerbrug is het asfalt over 4,5 kilometer over de volledige breedte vervangen door dubbellaags ZOAB (Zeer Open Asfaltbeton), dit is zeer stil asfalt. Dit asfalt is circa 2 cm hoger dan het huidige asfalt, waardoor ook bermen en vangrail op de juiste hoogte moesten worden gebracht. Daarnaast is 23 km aan nieuwe belijning aangebracht, zijn 38 detectielussen vervangen, zijn acht voegovergangen vervangen voor stillere voegen, kapotte verlichting vervangen, gemaaid en betonreparaties aan viaducten uitgevoerd. Een omvangrijke klus die 24/7 per dag doorging. Door dit omvangrijke onderhoud is dit deel van de A12 weer klaar voor de toekomst en heeft de omgeving minder last van snelweggeluid. De A12 richting Utrecht verkeerd in betere conditie en wordt op een later moment aangepakt.

Kort en hevig
Rijkswaterstaat heeft bewust gekozen voor een korte afsluiting met hevige hinder. Met een volledige afsluiting van meerdere dagen achter elkaar hebben we in korte tijd veel werk verzet en konden we de veiligheid van de weggebruiker en wegwerker beter garanderen dan bij kortstondige afsluitingen.

Omgevingsmanager Stef Kampinga aan het woord: ’Het was een flinke klus die kort, hevig en onvermijdelijk was. We hebben met man en macht 24/7 doorgewerkt om de A12 richting Den Haag weer op tijd en in goede staat open te kunnen stellen.’

Doorstroomteam
De omliggende gemeenten hebben voorafgaande aan de werkzaamheden hun zorgen geuit over de mogelijke verkeersdrukte op het onderliggend weggennet. Uiteraard heeft Rijkswaterstraat deze signalen serieus genomen. Om sluipverkeer zoveel mogelijk te voorkomen hebben we het verkeer grootschalig via het hoofdwegennet omgeleid. Verder hebben we tijdens de werkzaamheden ter bevordering van de doorstroming en veiligheid ca. 65 verkeersregelaars ingezet op het gemeentelijk en provinciaal wegennet. Tijdens de werkzaamheden kwam het doorstroomteam, bestaande uit de wegbeheerders (Rijkswaterstaat, gemeenten, provincies), aannemer en hulpdiensten, dagelijks (meermaals) bijeen om de situatie continue in de gaten te houden en waar nodig gezamenlijk bij te sturen.

Planning werkzaamheden
Het oorspronkelijke uitgangspunt was om de werkzaamheden in de zomerperiode van 2021 uit te voeren, met het idee de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken.

Op verzoek van de omliggende gemeenten en de veiligheidsregio zijn de werkzaamheden verplaatst naar eind september/begin oktober. Redenen hiervoor zijn conflicterende werkzaamheden op het onderliggend wegennet, maar ook geplande evenementen in de regio. 

Meer berichten