Foto: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk | Advertenties

Toekomstvisie Bodegraven-Reeuwijk klaar

De toekomstvisie van de gemeente is in concept klaar. Via het Bewonerspanel Bodegraven-Reeuwijk Spreekt is in juni de mening van de bewoners, organisaties en ondernemers onderzocht. De toekomstvisie is, aldus de toelichting, “de basis voor het (nog) mooier maken van onze gemeente en beschrijft hoe we omgaan met belangrijke thema’s zoals wonen, bedrijven, energie, gezondheid, agrarische sector en toerisme.”

Uit het concept blijkt, dat bewoners vooral via deze lokale krant (Kijk op Bodegraven-Reeuwijk) hebben gehoord van en gelezen over de toekomst- cq dorpsvisies, namelijk 58 procent. Via de gemeentelijke sociale media heeft 18 procent er kennis van genomen, via het dorps- of wijkteam 9 procent. De drie belangrijkste onderwerpen zijn volgens de uitkomst de woningnood, de stijgende zorgkosten en de klimaatverandering. Daarnaast zetten de deelnemers gezamenlijk werken aan de toekomst van Bodegraven-Reeuwijk en een duurzame toekomst hoog op hun lijstjes.

Er worden drie hoofdlijnen uitgezet voor toekomstige ontwikkelingen: 

• het behoud van een open landschap met dorpen en buurtschappen met ruimte voor landbouw, natuur, recreatie. De (kleine) dorpen moeten vitaal blijven, de wegen, fiets- en wandelpaden veilig 

• De Oude Rijnzone (bij Bodegraven) moet worden versterkt door de bouw van woningen en het versterken van het centrum, voorzieningen, cultuur en historie. 

• Ook de recreatie en verbindingen met het landschap moeten worden versterkt. In het plassengebied moet worden gestreefd naar evenwicht, met een betere balans tussen natuur, recreatie, leefbaarheid en verkeer. De hoge natuurwaarden meoten behouden en beschermd worden. Ook wordt gekozen voor een fijn leven voor jong en oud in groene, duurzame dorpen.

De toekomstvisie ligt tot en met woensdag 3 november ter inzage, zodat wie dat wil er nog een laatste reactie op kan geven. Dat kan via het recent gelanceerde participatieplatform van de gemeente: https://denkmee.bodegraven-reeuwijk.nl/nl-NL/ dan wel via de gemeentelijke website. 

De samenvatting van de resultaten vindt u hier:  https://www.bodegraven-reeuwijkspreekt.nl/resultaten.html

Meer berichten