<p>de eerste schetsen van de nieuwbouw van Groenland Kip</p>

de eerste schetsen van de nieuwbouw van Groenland Kip

(Foto: )

Groenland Kip wil nieuw bouwen

Groenland Kip wil het afgebrande pand op industrieterrein Broekvelden herbouwen. De gemeente heeft positief gereageerd op het voorstel om op het 11.000 vierkante meter grote terrein een tot 23 meter hoog gebouw neer te zetten. Op het dak komen parkeervoorzieningen voor circa 200 auto’s. Als gevolg van de modernisering zullen ongeveer 85 minder losse krachten bij het bedrijf werken. Dat betekent praktisch gesproken dat minder arbeidsmigranten aan de slag gaan, nu werken er gemiddeld zo’n 150 op contractbasis. Daarnaast zijn er 110 vaste medewerkers, die behouden hun baan. 

Tekst: Henri Stolwijk

Naar Barendrecht
Groenland Kip, dat verpakte kip- en poeliersproducten levert aan nationale en internationale bedrijven werd in de nacht van 10 op 11 juli getroffen door een felle brand, die het bedrijf grotendeels verwoestte. De productie werd vrijwel onmiddellijk overgeheveld naar Barendrecht. Achter de schermen zijn vervolgens plannen in de steigers gezet om op de achterlaten plek op het blok een modern verwerkingsbedrijf neer te zetten aan de Beneluxweg/Frankrijkweg.

De aanvraag past volgens wethouder Jan-Leendert van den Heuvel binnen het bestemmingsplan. Weliswaar is de bouwhoogte aan de kant van de A12 in het bestemmingsplan beperkt tot 15 meter, de gemeente kan daarvan afwijken en hoogtes tot 25 meter toestaan. “Optimaal gebruik maken van de ruimte,” noemt Van den Heuvel dat. Aan  de gemeenteraad meldt het college van B en W: “Vanuit stedenbouw zijn er geen belemmeringen een hoogte van 25 meter toe te staan.” Het expeditie gedeelte krijgt overigens een lagere bouwhoogte, om te voorkomen dat het pand oogt als een grote blokkendoos. Dat wordt verder bevorderd door hogere eisen aan de architectonische uitwerking, bijvoorbeeld door het aanbrengen van de geledingen in de gevel of het werken met ronde hoeken. Als voorbeeld dient wat dat betreft het enorme pand van Vergeer Kaas op bedrijventerrein Groote Wetering.

Verduurzaming
In de nieuwbouw wordt ook aandacht besteed aan verduurzaming en circulair bouwen. Zo zullen betonfundaties en vlieren worden gemaakt met hergebruik van puingranulaat. Warme wordt teruggewonnen via procesinstallaties voor verwarming en opslag van warm water en er komen zonnepanelen op het dak. De sprinklerinstallatie voor de brandbeveiliging zal worden benut als warmte buffer om overtollige warmte op te slaan op dagen dat er minder productie gepland staat. De gemeente heeft al aandacht gevraagd voor het verminderen van hittestress (door toepassing van groenblauwe daken) en het voorkomen van wateroverlast. “En het gebouw moet landschappelijk goed worden ingepast,” aldus Van den Heuvel.

Als alles soepel zou verlopen zouden de vergunningen al eind 2022 afgegeven kunnen worden. “Maar,” zegt wethouder Van den Heuvel, “het proces moet wel goed en zorgvuldig worden doorlopen.” Mochten gaandeweg vertragingen oplopen kan het traject van de vergunningsaanvraag gemakkelijk een jaar langer duren.

Meer berichten