Foto:
Sport verbindt

Sociale contacten bij Onze Stalen Ballen

BODEGRAVEN

Vrijwel iedereen zal jeu de boules associëren met een lommerrijke, Franse dorpsbaan waar publiek naar de gooiende spelers kijkt en de stalen ballen in het grind ploffen. Dat de Bodegraafse vereniging maar liefst 32 buitenbanen heeft en in de overdekte hal nog eens tien, verwacht je misschien niet. Het is een behoorlijk complex daar aan de Groene Zoom! Voorzitter Ton Ooms en oud-voorzitter Henk Patist vertellen enthousiast over O.S.B. en de vrijwilligers vullen humorvol aan.

door Marlien van Leeuwen

Elke woensdagmorgen houdt een clubje zich bezig met het onderhoud van het complex. Tijdens de koffie ervaar je de gezelligheid van de vereniging, met directe humor waar iedereen tegen zal kunnen. Het gros van de tachtig leden is tussen de 50 en 90 jaar. Het is een verrassend inspannende sport: je moet goed gooien en het is spannend wie er het winnende punt maakt. Per wedstrijd zet je veel stappen en het bukken om de ballen weer op te rapen komt daarbij. En natuurlijk wil je van dichtbij zien hoe dicht jouw bal bij de ‘but’ ligt.

Spelvormen

Er zijn verschillende spelvormen. Zo kun je ‘tête-à-tête’ spelen, één tegen één; hierbij gooit elke speler drie ballen. Bij ‘doublette’ speel je twee tegen twee en liggen er maximaal twaalf ballen op de baan. Bij ‘triplette’, drie tegen drie, blijft het bij het maximale aantal van twaalf ballen - elke speler speelt dan maar met twee in plaats van drie ballen. Bij aanvang worden er witte, vierkante ‘stenen’ met een cijfer erop in een dienblad gelegd. Elk aanwezig lid pakt één steen en zo wordt bepaald wie met wie, tegen wie speelt, afhankelijk van de kleur het cijfer dat wordt gepakt. Na de koffie worden de stenen opnieuw op het dienblad gelegd en vormen zich weer nieuwe teams. Bij O.S.B. kun je spelen op maandag- en donderdagavond en op woensdag- en zaterdagmiddag.

Petangue

De officiële Franse naam van het spel is ‘petangue’ en betekent ‘de gebonden voet’. Het team dat begint, bepaalt de positie van de werpcirkel en gooit staande in de cirkel het but (het kleine houten balletje) op de baan. Vanuit diezelfde werpcirkel worden de stalen balen (ca. 700 gram) onderhands gegooid. De eerste speler van het team is de ‘pointeur’. Die gooit de bal zo dicht mogelijk bij het budje. Een ‘tireur’ probeert op zijn beurt de bal van de tegenstander weg te stoten met zijn worp.

Vooral de derde helft

De bond is blij met de overdekte hal van de vereniging. Bodegraven ligt centraal in het land en daardoor worden er regelmatig toernooien en competities gehouden. Omdat het soms om de laatste millimeters gaat, is er een scheidsrechter die met een passer de eventuele onenigheid uit de wereld helpt. Ook is er een officiële wedstrijdleider; het gaat tenslotte ergens om. Maar voor de meeste leden van O.S.B. telt vooral de onderlinge gezelligheid, de sociale contacten. Op donderdagavond, de clubavond, is het ‘boulen’ tot tien uur. Onderwijl wordt de verwarming van het biljart al aangezet, waar een clubje dan weer graag gebruik van maakt.

Meer berichten