Samenwerking detailhandel ondertekend

De gemeenten in de Regio Midden-Holland gaan meer samenwerken op het terrein van detailhandel. Gisteren hebben de wethouders met economische zaken in portefeuille in Délifrance Reeuwijk een convenant getekend.

De gemeenten Gouda, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard en Zuidplas maken daarin afspraken over afstemming van detailhandelsvestiging, monitoring van ontwikkelingen en een betere inkadering van plaatsen waar detailhandel wel en niet gevestigd kan worden.

Regionale visie

De afspraken horen bij de begin dit jaar door de gemeenten vastgestelde regionale detailhandelsstructuurvisie Midden-Holland. Ondernemers hebben in verschillende bijeenkomsten input geleverd. In de visie is een analyse gemaakt van de detailhandel, de onderlinge relaties en de inspanningen om detailhandel als belangrijke voorziening in de gemeenten te behouden. De visie werd opgesteld in de wetenschap dat vitale centra belangrijk zijn voor de leefbaarheid in dorp en stad, maar dat de detailhandel het op verschillende plekken moeilijk heeft, met name door toenemende internetverkopen en de opkomst van grote verkoopformules.

Kalender

Naast afstemming van initiatieven willen de gemeenten onderzoeken of het bezoek aan winkels verder kan worden versterkt door evenementen in de regio breder bekend te maken bij het winkelend publiek via een regionale evenementenkalender.

Mijlpaal

Wethouder Inge Nieuwenhuizen noemde de ondertekening “een mijlpaal in de samenwerking”. “De reguliere detailhandel maakt lastige tijden door. Winkeliers en gemeenten werken allemaal aan versterking en het aantrekkelijk maken van hun centrum. Het wordt in de centra steeds mooier en het lukt steeds beter om klanten vast te houden, maar het is kwetsbaar als er ruimte is voor een teveel aan vestigingen in de omgeving. Hier kan afstemming een belangrijke rol spelen en daar gaan we mee aan de slag.”

Meer berichten