Afbeelding

Oud en nieuw

Algemeen Politici aan het woord

In maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen, maar de vervanging van politici is al begonnen. In de afgelopen raadsvergaderingen zijn met regelmaat nieuwe commissieleden geïnstalleerd. De reden is dat partijen voorsorteren op de opvolging van raads- en commissieleden.

De installatie van een nieuw commissielid is altijd een feestelijk moment: een nieuw gezicht, een feestelijke bos bloemen, felicitaties uit alle hoeken, een frisse start. Tegelijkertijd zijn er ook commissieleden die hun plekje opgeven. Zij hebben vele avonden vergaderd met hun fractie, spraken met inwoners, brachten hun inzichten mee in commissievergaderingen en zetten accenten in raadsvoorstellen namens hun partij. Het heeft iets droevigs, maar tegelijkertijd is juist het proces van vernieuwing en plaatsmaken belangrijk voor een goed functionerende lokale democratie.

Voorstellen waar de raad over beslist, worden eerst besproken door commissieleden. Die wonen in onze gemeente, hebben over het voorstel nagedacht en gedebatteerd en worden het er ook in komende raadsperiode vast weer vaak over eens dat er een prima plan voorligt.

‘Maar waar blijven dan die scherpe tegenstellingen, die bittere verwijten, het geruzie?’ zult u zich afvragen. Er zijn in deze raadsperiode zeker lastige dossiers gepasseerd, pittige debatten gevoerd en keuzes gemaakt. Denk aan de aanpassing van een bestemmingsplan voor de huisvesting van arbeidsmigranten in Bodegraven, dat door de raad werd geblokkeerd, of de noodzakelijke herinrichting van de Raadhuisweg in Reeuwijk, die na lang getouwtrek nu in uitvoering is gebracht.

In die dossiers en vele andere hebben alle partijen in de gemeenteraad met respect voor elkaar het college bijgestuurd. In de woorden van oud VVD-wethouder Inge Nieuwenhuizen: ‘Wees hard op de inhoud, maar zacht op de relatie.’ Ik kijk nu al uit naar de volgende vergadering van de commissie Ruimte en de inbreng van de nieuwe commissieleden.

!