Afbeelding

Evaluatie financiën

Algemeen Politici aan het woord

We zitten aan het einde van het jaar. De kerstboom staat weer in huis. Tijd om te evalueren. Tijdens de vergadering van commissie Bestuur & Financiën, van vorige week woensdag, is teruggekeken op de financiën van de gemeente over het jaar 2021. Dankzij de ruimhartige extra bijdrage vanuit het Rijk (van circa € 2,5 miljoen), ter compensatie van de kosten vanuit het sociaal domein, sluit de gemeente het jaar af met een positief resultaat van € 1,6 miljoen. Kan daarmee de vlag uit? Het antwoord is nee.
We zien namelijk ook dat de algemene reserve van de gemeente, ondanks het positieve resultaat van € 1,6 miljoen, verder afneemt. Door de miljoenenverliezen, met een aantal grondexploitaties, bedraagt de algemene reserve per 31 december 2021 slechts € 10,7 miljoen. Dat is 8 ton minder dan verwacht. Tegelijk zien we de leningenportefeuille dit jaar verder toenemen naar € 146 miljoen. Dat is een zeer ongezonde balans: een algemene reserve van € 10,7 miljoen, tegenover een leningenportefeuille van € 146 miljoen. Vorig jaar werd in de begroting voor 2021 het ‘weerstandsvermogen’ van de gemeente (ratio dat weergeeft in hoeverre tegenvallers kunnen worden opgevangen) al als ‘ruim onvoldoende’ beoordeeld. Het weerstandsvermogen is lopende dit jaar echter nog verder verslechterd. Ik heb teruggezocht wat de stand van de leningenportefeuille was toen de coalitie in 2018 startte met het raadsprogramma. In 2018 bedroeg de leningenportefeuille € 145,5 miljoen en de algemene reserve was € 11,4 miljoen. Dat zijn ongeveer de bedragen waar we nu, eind 2021, weer op zitten. De huidige coalitie is het helaas in de afgelopen 4 jaar niet gelukt de financiële positie van de gemeente te verbeteren. Voor de nieuwe coalitie, die wordt gevormd na de verkiezingen van maart 2022, de taak daar verandering in te brengen.

!