Foto:

De beweegroute, de lokale route naar de fitte jij!

In 2021 is de eerste beweegroute gestart. Gestationeerd in het Bodegraafse Dronenpark ligt een route van 2 kilometer met tien spierverstevigende oefeningen. De oefeningen kennen verschillende niveaus, waardoor de route toegankelijk wordt gemaakt voor vele inwoners. In 2022 worden er meer routes geopend. Hiervoor is SenW B-R op zoek naar meer inwoners die mee willen helpen met o.a. de invulling van deze route. Ben jij sportief en heb je hier ook ideeën over, wil jij meehelpen met het verder uitrollen van meerdere beweegroutes in onze gemeente, meld je dan aan via buurtsportcoach@senw-br.nl.

Route in Bodegraven
Waar het mogelijk is om de route zelfstandig af te leggen, is het soms toch wel fijner én leuker om te bewegen in groepsverband. Om die reden zal buurtsportcoach Danny vanaf dinsdag 11 januari wekelijks aanwezig zijn bij de route in Bodegraven. Wil jij kennis maken met de route, de beweegvormen, mensen uit de buurt leren kennen en/of (meer) in beweging komen? Het uitvoeren van de route begint wekelijks om 14.00 uur en eindigt om 15.00 uur. Het verzameplunt is aan het begin van het park; bij de kruising van de Dronenweg en de Beukenhof. De buurtsportcoaches zorgen voor oefeningen op maat zodat iedereen kan instappen. Tijdens het afleggen van de beweegroute worden de huidige maatregelen aangehouden. Aanmelden hoeft niet. Hopelijk tot dan!

Toch liever zelfstandig de route afleggen? Kijk op www.senw-br.nl/beweegroute voor meer uitleg over de oefeningen of vraag om de flyer (inclusief plattegrond).

Route in Driebruggen
Met extra verkregen financiële middelen dankzij Sportservice Zuid-Holland én de provincie, is het mogelijk om begin 2022 weer een route te openen. De eerstvolgende route wordt geplaatst in Driebruggen! De eerste stappen voor het verwezenlijken van deze route zijn al gezet, maar voor de verdere ontwikkelingen vragen wij de hulp van de inwoners van Driebruggen. Zo is SenW bijvoorbeeld op zoek naar de perfecte locatie, de meest geschikte lengte van de route en voor waarborging van deze vorm van bewegen. Ben of ken jij iemand uit Driebruggen die hier graag een bijdrage aan zou willen leveren? Neem dan contact op via buurtsportcoach@senw-br.nl. Zij komen graag in contact! 

Meer berichten