Het was overweldigend hoeveel spullen er in korte tijd werden gebracht voor de Oekraïense vluchtelingen.
Het was overweldigend hoeveel spullen er in korte tijd werden gebracht voor de Oekraïense vluchtelingen.

Overweldigend veel spullen voor Oekraïners

Algemeen

Bodegraven-Reeuwijk

Bij de gruwelijke beelden van de bombardementen in Oekraïene kun je nauwelijks een voorstelling maken van het ongekende leed voor de inwoners. Het zal je huis, je thuis, maar zijn dat volledig kapot geschoten is. Vluchten voor de onmenselijke verwoesting - hoe traumatisch moet dat zijn?

door Marlien van Leeuwen 

Nederland is in verschillende veiligheidsregio’s opgedeeld. In zo’n gebied wordt samengewerkt door verschillende besturen en diensten, ook in de crisisopvang van Oekraïense vluchtelingen. Burgemeester Erik van Heijningen: “Het gemeentebestuur vindt het van belang dat wij actief bijdragen aan deze noodzakelijke opvang. De gemeente coördineert, zodat duidelijk is welke hulp wanneer nodig is.” 

Hulp uit de samenleving kwam spontaan op gang door de aankondiging op de website van de gemeente, die vervolgens op Facebookpagina’s werd gedeeld.

Massaal gehoor

Aan de oproep om specifieke spullen in te leveren is massaal gehoor gegeven. Het is werkelijk overweldigend hoeveel er afgelopen vrijdag en zaterdag is gebracht bij de voormalige brandweerkazerne aan de Portugalweg in Bodegraven. Mensen staken ter plekke spontaan de handen uit de mouwen om de spullen te sorteren.

Reeuwijkse Poort

Er wordt noodopvang gerealiseerd op de Reeuwijkse Poort. Sarah Schroot legt namens de gemeente uit hoe dat in zijn werk gaat: “Pas als de bus voorrijdt en de deuren open gaan, weten we welke mensen en daarmee welke leeftijden en familiesamenstellingen er bij ons in de gemeente komen. We vinden het belangrijk dat families zoveel mogelijk bij elkaar blijven. Daarbij gaan we uit van moeders met kinderen, al dan niet aangevuld met oma’s en tantes. We proberen de ruimtes daar zoveel mogelijk op aan te passen. Heel basaal gaat het om een veilig dak boven hun hoofd, een bed en eten. Er komen op voorhand slaapkamers met stapelbedden en gemeenschappelijke ruimtes als woonkamers en keukens. De exacte aantallen en indelingen worden pas duidelijk als de vluchtelingen daadwerkelijk zijn gearriveerd.” 

Rust en veiligheid

De locatie is uitgezocht op de afstand tot voorzieningen en de mogelijkheid om families bij elkaar te houden. De gemeente gaat ervan uit dat de meeste vluchtelingen voor langere tijd blijven. Niemand kan in de toekomst kijken, maar wel kun je inschatten dat de verwoeste huizen niet zomaar weer herbouwd zullen zijn. Welke van de drie gebouwen aan de Reeuwijkse Poort voor de Oekraïners wordt ingericht, is geen geheim. Wel wordt om respect gevraagd voor de omstandigheden waaronder zij deze kant op zijn gekomen. Laten we hen vooral rust en veiligheid gunnen na al die trauma’s.

In de komende dagen maakt de gemeente op de website onder het kopje ‘Opvang Oekraïners’ bekend hoeveel vrijwilligers er nodig zijn, waaronder mensen die Oekraïens of Russisch spreken. Mocht u zich al willen aanmelden, dan kan dat via info@bodegraven-reeuwijk.nl of tel. 0172-522522. Elke hulp is welkom, al is het maar twee uurtjes schoonmaken.