<p>Leendert van Rietschoten aan het werk.</p>

Leendert van Rietschoten aan het werk.

(Foto: )
Kijk op Vrijwilliger

Kijk op vrijwilliger: Leendert van Rietschoten

Het werk van vrijwilligers is onbetaalbaar. Kijk op Bodegraven-Reeuwijk zet daarom in samenwerking met SAM Vrijwilligerscentrale iedere maand een vrijwilliger uit Bodegraven-Reeuwijk in het zonnetje. Met deze week: Leendert van Rietschoten.

Wat houdt het vrijwilligerswerk in?

Feitelijk helpen wij mensen die geen goed zicht meer hebben op financiën en administratie, of betalingsachterstanden en schuldenproblematiek hebben. Ons doel is om mensen weer de regie te geven. Wij bieden ondersteuning, brengen structuur in uitgaven en inkomen en helpen met eenvoudige schulden. Als het te complex wordt, dan verwijzen wij ze door naar de schuldhulpverlening. 

Wij helpen niet met de schuldsanering en nemen geen administratie over maar helpen wel met het maken van een plan en treffen eenvoudige betalingsregelingen. We bieden ondersteuning en motiveren mensen zodat ze het zelf weer kunnen. De cliënten die ik tegenkom zijn een heel divers groepje mensen, zoals mensen met een taalachterstand, migranten of vluchtelingen. De redenen waarom de hulp van Vota wordt ingeroepen kan verschillen. Soms kunnen de cliënten de brieven niet lezen, valt er door een scheiding iemand weg die de administratie deed of ze hebben schulden. 

Wat zijn jouw drijfveren?

Ik ben drie of vier jaar geleden begonnen met dit vrijwilligerswerk. Ik werkte als financieel directeur voor een grootbouwbedrijf. Toen ik daar mee stopte, omdat ik met pensioen ging, wilde ik meer tijd voor mezelf hebben. Maar het gaf me altijd al een boost om mensen te helpen. Toen ik de advertentie van Vota zag heb ik meteen gereageerd.

Als je het traject met een cliënt start is het belangrijk om kleine successen te vieren en het laaghangend fruit te pakken. Bijvoorbeeld dat als er een rekening niet is betaald, de cliënt zelf gaat bellen om iets af te spreken. Dat kan klein zijn, maar geeft wel autonomie. De doelstelling is om binnen een jaar de problematiek te hebben opgelost. Maar dat is geen must hoor, korter of langer is geen probleem. 

Vanuit mijn financiële achtergrond ligt dit vrijwilligerswerk voor de hand. Maar ik had ook de behoefte om maatschappelijk bij te dragen, omdat ik me ergerde aan uitvoeringsorganisaties en incassobureaus. Er worden moeilijke brieven gestuurd met zware taal over boetes en met dreigementen. De menselijke maat is vaak weg en ik voel de behoefte om mensen te helpen die worden weggedrukt. Ik kan me bijvoorbeeld ergeren aan deurwaarders die een brief versturen, gedateerd op de 18e, waarin staat dat er binnen drie dagen betaald moet worden. Terwijl de brief pas de 23e in de brievenbus valt! Dan klim ik direct in de telefoon. 

Waarom heb je gekozen voor deze organisatie?

Vota is een vrijwilligersorganisatie, maar tegelijkertijd zijn ze heel professioneel. Er is een goed bestuur, goede begeleiding en een opleiding. Ook is er eens in de zoveel tijd een intervisie-bijeenkomst (overleg tussen collega’s) waarin we met elkaar reflecteren: waar loop je tegenaan? Hoe ga je met bepaalde zaken om? Wat kan je doen? Dan wordt er met elkaar naar een oplossing gezocht. Daarnaast hebben we een handboek en is er gedacht aan het waarborgen van de privacy van onze cliënten.

Meer berichten