Tap toe tijdens Last Post?

Peter Louw, inwoner van Waarder, viel iets opmerkelijks op. Tijdens Koningsdag viel bij hem een boekje op de deurmat met daarin het programma van de Nationale Dodenherdenking. Daar werd niet gesproken over de in Nederland gangbare Taptoe als de muziek die de twee minuten stilte inluidt tijdens de Dodenherdenking, maar over de Britse Last Post.

Peter: “De Taptoe is ontstaan omstreeks het jaar 1600 en was het bevel voor de soldaten om zich naar de nachtverblijven te begeven. Want de ‘tap’ ging ‘toe’. In de zeventiende eeuw hebben de Engelse soldaten de Taptoe meegenomen en er een eigen draai aan gegeven. Dat werd de Last Post en die wordt alleen gebruikt in Groot-Brittannië en de Gemenebest-landen.”

Tegenwoordig wordt de taptoe gespeeld tijdens de Nationale Dodenherdenking, voorafgaand aan de twee minuten stilte. De twee termen worden de laatste jaren veel door elkaar gehaald, aldus Peter.

Meer berichten