Afbeelding
Foto:

Voortkabbelen

Algemeen Politici aan het woord

Hennie Castelein/Raadslid Burgerbelangen BR

Het is al weer bijna 50 dagen geleden dat de inwoners van Bodegraven-Reeuwijk naar de stembus zijn gegaan. Het huidige college kabbelt sindsdien nog even door. Het doet wat openingen, knipt wat lintjes door en deelt wat lintjes uit. Maar dat is het voorlopig wel.

Hele grote verschuivingen hebben als gevolg van de verkiezingen niet plaatsgevonden. De verkenning die is uitgevoerd door het CDA is met een persbericht afgerond. Geen openbare toelichting of verantwoording aan de gemeenteraad, geen debat. Wel een grote sprong naar een formatie, die zoals het zich laat aanzien uitgaat van een bijna ongewijzigde coalitie. CDA kiest - en dit zijn hun woorden - voor mensen waar ze een klik mee hebben. Of hiermee recht wordt gedaan aan de verkiezingsuitslag? Ik ben daar nog wel kritisch over. D66 is eigenlijk de enige groeier in zetels, zij het bescheiden, die deelneemt aan de formatie. De formatie loopt blijkbaar niet vlotjes en duurt langer dan gedacht.Terwijl de uitdagingen mega groot zijn en de zorgen van inwoners alleen maar toenemen.

Jan van Rooijen (CDA) zegt in de Kijk op Bodegraven-Reeuwijk dat deelnemers aan de formatie op zoek zijn naar het ‘nieuwe samen’. Ze kijken wat hen bindt, omdat er moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. Maar dat doen ze nog even alleen met elkaar. Wie hoopte op een nieuwe bestuurscultuur, komt wellicht bedrogen uit. Zoals het er nu uitziet, gaat het nieuwe/oude college in juni of juli weer echt van start. Met een doortimmerd maar wellicht ook dichtgetimmerd collegeprogramma. Dan volgt het zomerreces. Het eerste half jaar van deze raadsperiode is dan al weer bijna voorbij.

!