Bewoners buigen zich over de plattegrond van de herinrichting Erasmusweg en Van Goghstraat.
Bewoners buigen zich over de plattegrond van de herinrichting Erasmusweg en Van Goghstraat. (Foto: Marlien van Leeuwen)

Flinke gevolgen ophoging Erasmusweg en Van Goghstraat

REEUWIJK

Na zo’n kleine twintig jaar worden de Erasmusweg en Van Goghstraat opnieuw ingericht. De planning van de oplevering is 2023. Het eerste schetsontwerp werd maandagavond 16 mei met de bewoners van beide straten besproken. Hiermee werden bewoners betrokken bij het ontwerpproces. Een handjevol bewoners maakte hiervan gebruik.

door Marlien van Leeuwen

De avond werd geopend door wethouder Oskam, waarna projectleider Van Bijsterveld van de herinrichting het woord nam om de verschillende sheets van de PowerPoint-presentatie van uitleg te voorzien. De straten moeten zo’n 50 tot 60 cm opgehoogd worden, wat met name voor de begroeiing van de groenvlakken funest zal zijn. Niet alle boomsoorten in deze straten kunnen daar tegen en die moeten daarom gekapt worden. Ze worden vervangen door een zestal verschillende boomsoorten, waarvan er vijf bloesemdragend zijn. Ook de huidige struiken - waarvan een deel flink uit de kluiten gewassen is - worden vervangen door nieuwe, in totaal door negen verschillende soorten. Deze negen soorten vertegenwoordigen de kleuren van architect Rietveld, van wiens tekentafel de huizen uit deze straten komen.

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert en dat gaan bewoners merken. Bas de Jong, die namens de gemeente sprak, schetste de gevolgen van het veranderende klimaat en hoe hier met de herinrichting van de wijk op geanticipeerd is. Extreme droogte, warmterecords en enorme hoosbuien zullen elkaar afwisselen. Zonder de juiste maatregelen zal de grond door de droogte en hoge temperaturen zo droog worden dat het regenwater nauwelijks nog kan opnemen. Bij een stortbui komen de straten dan blank te staan, omdat het riool deze plotselinge hoeveelheid water niet aan kan.

Volgens Bas de Jong is rekening gehouden met deze extreme weersverwachtingen in het ontwerp. Er komen groene parkeerplaatsen, waarin een ‘open’ steen wordt gebruikt waar het gras tussen kan groeien. Mocht een stortbui zich legen, dan kan het water voor een deel in deze ‘gaten’ wegzakken. Daarnaast fungeren bomen en struiken als een soort parasols. Daardoor blijft de temperatuur van de grond uit de groenvoorziening lager en wordt het vocht beter vastgehouden. Die verlaging van temperatuur in de straat tussen de huizen kan een zegen zijn bij extreem hoge temperaturen als elke graad er één te veel is.

Bas de Jong nam ook van de gelegenheid gebruik om een oproep te doen voor aanleg van groene tuinen. De verkoeling van de bomen, vaste planten en bodembedekkers tegenover donkere tegels in je tuin werken klimaatadaptief (zie www.nk-tegelwippen.nl en www.huisjeboompjebeter.nl voor meer inspiratie). Ook benadrukte hij de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor ‘tegels eruit, groen erin’ en regentonnen voor zowel huurders als huiseigenaren.

Lage beplanting en verhoogde kruisingen

Ter hoogte van de huidige speelplaatsjes worden de kruispunten verhoogd en blijft de beplanting laag, zodat automobilisten en andere weggebruikers hun vaart minderen omdat de speeltuintjes zichtbaar zijn. Omwonenden zijn sowieso voor een open doorkijk van de speeltuintjes. De overlast in het weekend door jongeren is bij tijd en wijle ernstig te noemen.

Inspraak

De bewoners die er waren, namen van hun inspraakmogelijkheden goed gebruik. Dat de planning van de oplevering van het project pas eind 2023 is, viel niet in goede aarde. De tuinen van de woningen van de woningbouwvereniging houden al die tijd een hoge afstap naar de stoep. Nu al zijn er bij grote hoosbuien auto’s die relatief diep in het water komen te staan. Er zijn ook zorgen om de samenwerking met nutsbedrijven, zullen die echt klaar zijn als de straten definitief dichtgetegeld worden?

Ook kunnen de stoeptegels van de wijk die al vernieuwd zijn, gevaarlijk glad worden bij nat weer en brokkelen ze ook nog eens af. En hoe kom je met je rollator, kinderwagen of rolstoel van het stukje stoep af dat tussen het groen naar de weg leidt en waar aan het eind een lantaarnpaal pontificaal in het midden staat? Daarnaast waren de opstelplaats van de groen- en papiercontainer in deze versie weggevallen, die worden opnieuw ingetekend.

Alle bezwaren werden besproken, net als het verzoek om deze alsnog per mail aan de gemeente kenbaar te maken (info@bodegraven-reeuwijk.nl). Ze worden daarna behandeld om vervolgens al dan niet in het plan opgenomen te worden.

Meer berichten