Afbeelding

Lokale politiek op een dieptepunt?!

Algemeen Politici aan het woord

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen heeft slechts 56 procent van de kiezers in onze gemeente een stem uitgebracht.  Als deze trend doorzet, dan komt het percentage kiezers bij de volgende verkiezingen uit ergens onder de 50 procent . Ik trek mij dat aan en onze fractie heeft de afgelopen weken veel gesproken met inwoners die niet meer naar de stembus gaan. Zelf zeggen zij hierover dat stemmen geen zin heeft. Beloftes worden niet nagekomen, de burgers worden niet betrokken en zaken worden in achterkamertjes geregeld.

Om ervoor te zorgen dat het vertrouwen in de lokale politiek weer toeneemt, is transparant bestuur (laten zien dat je doet wat je zegt) en burgerparticipatie een voorwaarde. Helaas blinken de partijen die nu een coalitie willen vormen (CDA/VVD/SGP/D66) juist hierin niet uit. Het blijft stil rond de coalitiebesprekingen en burgerparticipatie komt in het partijprogramma van de VVD niet voor. Het CDA belooft in zijn programma dat de lasten niet stijgen en op de voorzieningen niet wordt bezuinigd. Volstrekt ongeloofwaardig als je naar de financiële staat van onze gemeente kijkt, maar met het doen van deze beloftes wordt je wel de grootste partij van ons dorp. Het financiële herstelplan is, zonder dat de wethouders hierover verantwoording hebben afgelegd, over de verkiezingen getild. Een garantie op weer een grote groep teleurgestelde kiezers dus!

Lokaal Liberaal Bodegraven-Reeuwijk gaat voor maximale burgerparticipatie en transparant bestuur. En gelukkig volgen een aantal partijen ons voorbeeld. Daarmee willen wij uw vertrouwen in de lokale politiek weer herstellen, daar doen wij elke dag ons best voor en daar mag u ons op aanspreken!